YIT har tecknat avtal med Bilprovningen gällande teknisk fastighetsförvaltning

Annons

YIT har tecknat avtal med Bilprovningen gällande teknisk fastighetsförvaltning, kalibrering och service av provutrustning för Bilprovningens 192 fastigheter i Sverige.

YIT ska utföra periodiskt underhåll på samtliga utrustningar och installationer. Utöver tillsyn och skötsel skall YIT även utföra felavhjälpande åtgärder. Avtalet gäller i 3 år, med möjlighet till förlängning i 3+2 år.

Källa: YIT

Annons