YIT energieffektiviserar kulturhistorisk fästning

Annons

YIT har fått i uppdrag att ansvara för såväl rör-, el- som klimatentreprenaden när Carlstens Fästning på Marsstrand renoveras och energieffektiviseras.

Bland annat kommer samtliga oljepannor att bytas ut mot bergvärmepumpar.- Detta är ett naturligt val eftersom fästningen står på berg. Bytet till bergvärmepumpar kommer att resultera i en avsevärd minskad energianvändning och minskad negativ miljöpåverkan, säger Willy Andersson, projektledare och samordnare för YIT:s uppdrag. Detta är ett komplicerat uppdrag ur flera aspekter. Logistiken att få in värmepumparna i byggnaden med sina tjocka stenväggar, många gångar och trappor blir ett konststycke i sig. Därtill kommer att detta är en kulturhistorisk byggnad som inte får förändras exteriört och därför sker ombyggnaden i nära samarbete med beställaren som är Statens fastighetsverk och Slottsarkitekten Mikael Nädele.

Projektet genomförs under stor tidspress eftersom entreprenaden måste genomföras under perioder då verksamheten inte störs. Arbetet startade i september och ska vara klart till första julbordet den 28 november.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Projektledare/samordnare, Willy Andersson, tfn: 031-65 82 27 Filialchef, Magnus Gildevall, tfn: 031-65 82 35

Annons