Vite för OVK-vägran

Annons

Det kan bli dyrt att inte göra OVK. Det fick ett företag i Klippan erfara.

Ett företag i skånska Klippan har av kommunens plan- och byggnämnd dömts att betala ett vite på 20 000 kronor för att man inte utfört den obligatoriska ventilationskontrollen. Till det beslutade nämnden att också påföra ett löpande vite om 10 000 kronor per månad tills plan- och byggkontoret får in ett besiktningsprotokoll.

Enligt Roger Lindén, kommunens byggnadsinspektör, som anmälde ärendet till nämnden, har företaget trots flera påminnelser inte gjort en återbesiktning av sin ventilationsanläggning efter att den första underkändes.

Ärendet ska prövas av Mark- och miljödomstolen i Växjö, som i så fall fastställer vitessumman.

Det finns enligt Roger Lindén ett rättsfall från förra året, då Mark- och miljödomstolen ådömde fastighetsbolaget Akelius att betala vite för att man inte, trots påminnelser från Malmö stadsbyggnadsnämnd, hade inkommit med OVK-protokoll.

Klippans kommun har tidigare använt sig av vitesförelägganden, men i dessa fall har företagen inkommit med besiktningsprotokoll i god tid innan tidsfristen gått ut.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/2014 sidan 14

Annons