Visby pilotområde för energieffektivisering

Visby blir pilotområde för energieffektivisering i historiska stadskärnor. Högskolan på Gotland har fått fyra miljoner kronor för att delta i ett EU-projekt.

Energieffektivisering i kulturhistoriskt intressanta stadskärnor är temat för ett nystartat forskningsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram. Från Sverige deltar Högskolan på Gotland, och Visbys innerstad kommer att bli ett pilotområde. Högskolan på Gotland har fått knappt 4 miljoner kronor, som ska användas under fyra år.
- Syftet är att se hur energisparmålen förhåller sig till bevarandemålen. Om vi ska leva upp till 2020-målen, vilka effekter får det på äldre bebyggelse i Europa och Sverige? Och om man tar fasta på den praxis som finns vad gäller byggnadsvård i Sverige, vad får det för effekter på energisparpotentialen? säger Tor Broström, professor vid Högskolan på Gotland.

Högskolan på Gotland driver sedan tidigare ett projekt om potentialen för energisparande i svensk bebyggelse från före 1945.
- Vi kan koppla samman de två projekten. EU-projektet ger oss möjlighet att växla upp vår forskning från nationell till internationell nivå, säger Tor Broström.
Totalt omfattar EU-projektet 23 aktörer i 13 länder och drygt 60 miljoner kronor. Projektet har flera mål, bland annat att ta fram ett underlag som ska hjälpa till vid beslut om energieffektivisering av kulturhus. Man hoppas också få fram nya tekniker för varsam energieffektivisering.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 10 2012 sid 14

Annons