Vindkraftkoncernen Vestas satsar på jordvärme när de bygger nytt huvudkontor.

Annons

Vindkraftkoncernen Vestas satsar på jordvärme när de bygger nytt huvudkontor. Och det blir ingen liten jordvärmeanläggning – slangen är 36 kilometer lång.

vestas_interior_render_0_webb1.jpg
36 kilometer jordvärmeslang ska stå för kyla och värme i vindkraftkoncernen Vestas nya huvudkontor. Illustration: Vestas

Den danska Vestaskoncernen, som är en av världens största leverantörer av vindkraftaggregat, har påbörjat byggandet av sitt nya huvudkontor norr om danska Århus. I samband därmed inleddes arbetet på det som ska bli Danmarks hittillsvarande största jordvärme- och -kylanläggning. Det handlar om 36 kilometer jordvärmeslang som läggs mellan det nuvarande huvudkontoret och det blivande.
Jordvärmeanläggningen beräknas minska Vestas kostnader för värme med 700 000 danska kronor per år jämfört med det närmaste alternativet; att koppla upp sig mot fjärrvärme, uppger Vestas. Anläggningen beräknas vara betald på mindre än tio år.
vestas_ext_dag_webb1.jpg
Det nya huvudkontoret får en totalarea på 28 000 kvm. Själva jordvärmeanläggningen ska vara klar innan byggnaden är klar och ska då användas för uttorkning av byggnaden, vilket spar eluppvärmning under slutfasen av bygget. Jordvärmen ska också kompletteras med en solfångaranläggning på 350 kvm, och solceller med en area på 600 kvm. Solcellerna ska ge el till jordvärmeanläggningen.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6/7-2010, sid 14

Annons