Vindkraft driver färja – ger el till bildäck

Annons

Genom att montera vindkraftverk på färjan ska motvinden fås att bedarra. Tekniken, som bedöms spara in 84 ton olja per år, ska utvärderas under ett år. stena-jutlandica-foto-stena.jpg

Stena Jutlandica med vindkraftverken i fören. Foto: Stena

Sedan några månader tillbaka genereras en del av elproduktionen på Stena Lines person- och bilfärja Stena Jutlandica av två stycken vertikala vindkraftverk. Färjan går mellan Göteborg och danska Fredrikshavn. Idén kommer från Robert Åkerlund, teknisk chef hos Stena Line. Han ser flera fördelar med att placera vertikala vindkraftverk i fören på båten. - Vi räknar med en vindhastighet på tio meter per sekund vilket är idealiskt för vindturbiner, dessutom bryter vindturbinerna ner vortexvindarna som råder för skepp som detta, och därmed minskar vindmotståndet med tio procent.

Lönar sig snabbt Innan man monterade på vindturbinerna gjordes dock datasimuleringar hos göteborgsföretaget Epsilon för att hitta idealläget i fören liksom rätt dimension på vindkraftverken. Att ha vindkraftverken någon annanstans – exempelvis på taket på fartyget – skulle bromsat det i stället. Lönsamheten för projektet kan nog anses vara ett av de bästa för ett vindprojekt, enligt Åkerlund är återbetalningstiden sex, sju månader. Projektet ska pågå i ett år och utvärderas. - Stena Jutlandica är inte ett riktigt optimalt fartyg eftersom det inte går 24 timmar om dygnet. Att vi valde det beror på att det är ett modernt fartyg, där vi också har möjlighet till all teknisk support i hamn om det skulle behövas. Den el som levereras från vindkraftverken har man kunnat koppla direkt in på fartygets elsystem, utan att behöva använda batteribankar. Vindkraftverkens turbiner har en effekt på 4 kW vardera. Totalt ska de kunna producera 23 000 kWh per år och reducera oljeanvändningen med 84 ton per år. Elproduktionen motsvarar elanvändningen på Stena Jutlandicas bildäck under ett år.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 9

Annons