Villa Värmdö drar mer energi än väntat

Annons
DEMOPROJEKT

Energianvändningen i demonstrationsprojektet Villa Värmdö är avsevärt högre än förväntat. Åtgärder kommer dock att sänka energinotan, tror byggherren.

I december 2013 flyttade en barnfamilj in i villan på Värmdö utanför Stockholm, som byggts av förtillverkade passivhusmoduler från en fabrik i Polen. Under ett drygt år mättes sedan energianvändning, temperaturer, fukt, koldioxid, radon, formaldehyd, kväveoxider och partiklar i luften i huset som även har solceller.

cool-arkitekturVilla Värmdös energianvändning var högre än förväntat, men innemiljön är god. Det visar en utvärdering. Foto: Katie Newburn

Resultaten presenteras i en rapport från Lågan-programmet och visar att energianvändningen blir avsevärt högre än förväntat. Det projekterade energimålet för lågenergivillan var 23 kWh/kvm, år. Mätningarna visar dock att energianvändningen för värme, varmvatten, komfortkyla och hushållsel blir nästan det dubbla – 43 kWh/kvm, år. Om solelen räknas in blir energianvändningen 36 kWh/kvm, år.

- Tre faktorer orsakar att målet inte uppnås. Det är ett större luftläckage än projekterat, mycket smutsiga luftfilter i värmeväxlaren under mätperioden, samt att vi fick sätta in en förvärmare i stället för eftervärmare, berättar byggherren Ingrid Westman.

Hushållselen blev också mycket högre än projekterat på grund av att kommunens LPS-avloppspump, som är inkopplad på fastighetens elnät, har ett högt fall att pumpa emot.

Husets energianvändning är i nuläget ändå låg jämfört med de flesta villor. Men Ingrid Westman tror att huset kan komma ner i de förväntade 17 kWh/m2 per år inklusive solel med hjälp av några åtgärder: Förvärmningen av uteluft till cirka 10 °C byts ut mot ett eftervärmningsbatteri och rutinerna för rengöring av luftfilter förbättras, för att ge FTX-aggregatet högre verkningsgrad.

Inneklimatet var i stort sett bra, med endast små avvikelser från kraven på temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxidhalt under den kalla årstiden. Under sommaren blev det ibland övertemperaturer på övervåningen. Halterna av radon, formaldehyd och kväveoxider låg väl under gällande gränsvärden.

Läs mer om Villa Värmdö här.

Text Marie Granmar, Energi & Miljö Nyhetsbrev nr 6/2015

Fakta

FAKTA: Villa Värmdö

Fristående enfamiljsvilla i två plan med boytan 180 kvm i Kolvik på Värmdö utanför Stockholm. I huset bor två vuxna och tre barn i förskoleåldern. Uppvärmning och varmvatten fås med hjälp av FTX-ventilation, elgolvvärme, värmepump och elpatron. Viss luftkylning via FTX vid varmt väder. Solcellerna på taket har effekten 4,9 kW och beräknas ge 4 000 kWh el per år.

Annons