Vill skriva ut installationer i 3D

Annons
BIM

Ventilationsanslutningar, rör och slangar skulle med fördel kunna tillverkas med 3D-skrivare, menar Ola Adolfsson på totalentreprenören Flexator.

- Vårt införande av BIM-projektering öppnar för ytterligare rationaliseringar och jag hoppas att det inte är så långt borta innan vi kan använda 3D-skrivare för att tillverka vissa komponenter och byggdelar, säger Ola Adolfsson, vd för Flexator som i sina projekt ser till att såväl hus som installationer kommer på plats.

Ola Adolfsson Foto: Flexator

För några år sedan införde företaget BIM (Byggnadsinformationsmodeller) för att hantera ritningar i beställningarna. All hantering av väggritningar sker numera med hjälp av läsplattor, vilket förenklar kommunikationen mellan kontoret och fabriksgolvet och beräknas leda till en besparing på mer än 200 000 kronor per år.

Nu har Ola Adolfsson fler visioner för hur 3D-informationen från BIM skulle kunna användas. Företaget prövar redan att skriva ut 3D-modeller av hus som kan visas under bygglovs- och säljprocesserna. Nästa steg blir troligen utskrift av icke-bärande innerväggar av biomassa. Även kanaler för elinstallationer, eldosor, anslutningar till ventilationsaggregat, VP-rör, flexislangar och avloppsdelar skulle kunna tillverkas med 3D-skrivare, menar Ola Adolfsson.

- På så vis slipper man skarvar och kan komma förbi maskinställtider och annat vid tillverkningen av komponenterna. 3D-skrivare är också intressanta för automatisering av det industriella byggandet, säger han.

Det kan förstås finnas begränsningar i vad som går att tillverka, exempelvis när det gäller ansvaret för produktens kvalitet och säkerhet. Den som tillverkar ett avloppsrör har ansvaret för materialets hållbarhet med mera.

- Men man skulle ju kunna utveckla ett underleverantörsled för utskrifter av olika saker. Alla ventilationskanaler behöver kanske inte vara i plåt. Vår bransch kan behöva lite nytänkande, säger Ola Adolfsson.

Marie Granmar, Energi & Miljös nyhetsbrev nr 6/2015

Annons