Vill sänka gränsen för BPA

Annons

I en rapport tonar Efsa ned riskerna med bisfenol A. Men kommande studier kan ändra riskbedömningen redan i år.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har gått igenom drygt 450 vetenskapliga studier om hälsoriskerna med plastkemikalien bisfenol A och kommit fram till att oron kan vara överdriven. Enligt myndigheten får människor och foster i sig så små mängder av bisfenol A, BPA, att kemikalien inte anses skada hälsan. Efsa bedömer dock att det finns vetenskapligt stöd för att BPA påverkar njurar, lever och bröstkörtlarna hos försöksdjur. Det är mer osäkert om kemikalien påverkar fortplantning, ger hjärt- och kärlsjukdomar eller orsakar cancer.

Vill sänka från 50 till 5
Trots små hälsorisker rekommenderar Efsa ändå att gränsvärdet för de mängder BPA som anses säkert att få i sig per dag sänks kraftigt

– från 50 till 5 mikrogram per kilo kroppsvikt. I den rapport som Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket presenterade i slutet av förra året uppmättes halter av BPA i kallvattnet i nio av 22 lägenheter. Den högsta halten, som mättes i en fastighet, var 1,1 mikrogram. BPA finns även i bland annat kvitton, livsmedelsförpackningar och byggmaterial. Inom ramen för amerikanska US National Toxicology Program (NTP) pågår just nu en annan stor utvärdering. Efsa påpekar därför att deras riskbedömning kan komma att ändras framöver. En rapport med Efsas slutliga rekommendationer kommer senare i år.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2/2014 sidan 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons