Ventilationslösning vann Stora Inneklimatpriset

Annons

Tre företag tog med gemensamma krafter hem Stora Inneklimatpriset för sin systemlösning för förbättrad ventilation och värmeåtervinning i miljonprogramshus.

karl-fredrik-liljestrand-pqr-erik-lindqvist-gosta-schelin-samt-par-johansson-systemair-1web.jpg

Mottagarna av Stora Inneklimatpriset var Karl-Fredrik Liljestrand, PQR, Erik Lindqvist, Gösta Schelin samt Pär Johansson, Systemair. Foto: Mark Kretz

Den tionde upplagan av tävlingen Stora Inneklimatpriset vanns av en trio bestående av företag från tillverkarledet (Systemair), entreprenadledet (Gösta Schelin) samt konsultledet (PQR Consult). De fick ta emot priset för priset av Stockholms miljöborgarråd Per Ankersjö under ExpoFastighet i Stockholm. Den tekniska lösning de presenterat för att förse bostäder med F-ventilation gick i höstas vidare i en upphandlingstävling anordnad av Bebo (se Energi och Miljö nr 1/2011).

Motiveringen Juryn för Stora Inneklimatpriset motiverade priset sålunda: ”Priset ges för ett luftbehandlingssystem med från- och tilluft samt värmeväxling som företagen utvecklat tillsammans. Många förslag till lösningar finns för att åtgärda den viktiga del av det svenska fastighetsbeståndet som utgörs av ”miljonprogrammets” flerbostadshus med enbart frånluftsventilation. En central fråga har varit att lösa tilluftens kanaldragning. Förslaget från Systemair, Gösta Schelin och PQR är innovativt, väl genomtänkt och har en stor marknadspotential. Det kan därmed få en omedelbar kommersiell användning. I befintliga flerbostadshus med bristfällig ventilation ger systemet en ny, kostnadseffektiv möjlighet att förbättra inneklimatet med hjälp av ökad mängd av filtrerad uteluft. Systemets högeffektiva fläktar och höggradiga värmeåtervinning bidrar också till en långsiktigt begränsad resursanvändning.”

”Den föreslagna ventilationslösningen är innovativ, kommersiell och kan bidra till att förbättra inneklimatet samt minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus, till exempel i beståndet av miljonprogramshus. Sammantaget gör detta Systemair, Gösta Schelin och PQR Consult till en värdig mottagare av 2010 års pris.” Övriga nominerade till 2010 års pris var Halton, Equa Simulation och Crenna Plåt.

Föredrag om automation Till Expofastighet hade även elever från högskolor och KY-/YH-utbildningar inom energi- och fastighetssektorn inbjudits till ett speciellt program med bland annat föredrag om fastighetsautomation och möjlighet att lära känna branschen bättre samt visa upp sig själva för eventuella framtida arbetsgivare.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 5/2011 sid 12  

  • Fakta Stora Inneklimatpriset Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska föreningen. Priset syftar till att stärka inneklimatteknikens ställning och öka intresset för den samma. I juryn ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Per Fahlén, SP och professor vid institutionen för Installationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Annons