Ventilationskanalers täthet har testats

Är det någon idé att isolera gamla spirokanaler? Svensk Ventilation har testat hur tätheten påverkas av teknisk isolering.

Svensk Ventilation och Isoleringsfirmornas Förening har gemensamt genomfört en serie tester av hur värmeförlusterna påverkas av isolering och läckage i ventilationskanaler.
- En fråga som vi ville ha svar på var om det är nån idé att isolera gamla mer eller mindre gistna spirokanaler. IF har gjort liknande tester på rörområdet, och när vi började intressera oss för detta, gjorde Lindab några inledande försök, berättar Erik Österlund, Svensk Ventilation.
- Tanken är att testa om det egentligen är nån idé att byta isolering, eller isolera, på gamla spirokanaler som läcker – förändras läckflödet om man isolerar och vad händer med isolerförmågan när det läcker luft genom isoleringen?

Testerna har utförts på SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås och hela arbetet planeras vara klart i maj. Testerna har gått ut på att på en provkanal mäta hur mycket energi som avges vid olika läckage, trycksättning och isolering.
- De preliminära uppgifter vi fått är att med en 50 millimeter tjock isolering på en kanal med diameter 315 millimeter halveras luft- och värmeläckage om man använder C-klassade kanaler, jämfört med A-klassade.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 5/12 sid 12

Annons