Ventilation största elslukaren i vården

Annons

Det finns stor potential att spara energi i den svenska sjukvården. Det visar Energimyndighetens Stil2-projekt.

Elanvändningens fördelning på användningsområden har studerats i svenska vårdbyggnader 2006-2007. Totalt har 159 vårdbyggnader i 26 svenska kommuner inventerats. Byggnaderna värms till övervägande del med fjärrvärme. De flesta undersökta byggnaderna är byggda efter 1965, men några få är från 1800-talet. Verksamhetstiden i byggnaderna är i genomsnitt mellan femton och tjugo timmar per dygn.
Elanvändningen exklusive elvärme har bestämts till 77,8 kWh/kvm, år. Den största posten för elanvändningen är ventilationen. Fläktarna använder i genomsnitt 9,3 kWh/kvm, år. Den näst största posten är belysningen, som står för 21,7 kWh/kvm, år. Medicinsk utrustning är inte särskilt elkrävande och utgör endast 7 procent av elanvändningen, varav röntgen är störst. Röntgen använder ändå bara ungefär lika mycket el som persondatorer inom vårdsektorn.

Sedan 1990 har såväl den specifika el- som värmeanvändningen i vårdsektorn minskat. Särskilt har belysningen blivit mer effektiv. Fläktdriften använder däremot mer el nu än för 17 år sedan.
Enligt undersökningen ger belysningsteknik en möjlig ytterligare minskning med 12 kWh/kvm, år, lika mycket som bättre ventilationssystem. Då landets vårdsektor omfattar 21 miljoner kvm, motsvarar dessa minskningar ungefär 0,5 TWh per år.

Mark Kretz, Energi & Miljö 4/2010 s 27

Annons