Vattensnål dusch snart i bruk

Fem liter vatten för en tio minuter lång dusch. Så vattensnål är den nya ”rymddusch” som köpts in av Malmö stad.

För två år sedan berättade Energi & Miljö om den extremt vatten- och energisnåla dusch som utvecklats av industridesignstudenten Mehrdad Mahdjoubi i Lund. Idén hade han fått från amerikanska rymdstyrelsen Nasa, som utvecklat ett effektivt filter för duschar i rymdkapslar.
I vår lanserar Mehrdad Mahdjoubi en färdig produkt i sitt nystartade företag Orbital Systems. Första kunden är Malmö stad som hittills testat två ”rymdduschar” i Ribersborgs kallbadhus. Efter pilotprojektet har Malmö beslutat sig för att köpa in sex duschar till ett LSS-boende, och överväger att köpa in fler.
- I första skedet kommer vi att sälja duschen till kommersiella verksamheter som hotell, gym och idrottsanläggningar, eftersom det är där kundnyttan blir störst. Ett badhus har ju mycket större vattenanvändning än en villa, säger Mehrdad Mahdjoubi.

Vattnet återvinns
Rymdduscharna använder ungefär fem liter vatten för en tio minuter lång dusch. Det blir möjligt tack vare återvinning av vattnet som samlas upp i golvbrunnen, renas och pumpas tillbaka till duschmunstycket. Den enda kringinstallation som krävs är el.
- Duschen är inte svårare att installera än ett bubbelbad, säger Mehrdad Mahdjoubi som i övrigt inte vill berätta om så många detaljer i den patenterade tekniken.

Smutsvatten rinner ut
Filtret som Nasa utvecklade för duschar i rymdkapslar består av elektropositivt nanoaluminium som drar till sig alla sorters partiklar, bakterier och virus. Det ska klara av att rena 100 000 liter vatten innan det behöver bytas.
Orbital Systems dusch har en liknande lösning. Sensorer mäter vattenkvaliteten så att alltför smutsigt vatten rinner ut i avloppet i stället för att gå tillbaka i duschens kretslopp. Även en stor del av värmen från vattnet kan återvinnas. Malmö stad räknar med en återbetalningstid på tre år för de duschar som köpts in.

Mehrdad Mahdjoubi är i dag utexaminerad från Lunds tekniska högskola och arbetar heltid i sitt företag tillsammans med ett tiotal medarbetare. Hade han förväntat sig att det skulle bli ett så stort intresse för duschen?
- Jag tänkte nog inte så mycket på det när jag började med det här, jag bara satte igång. Men sådan här teknik ligger i tiden. Vi kan inte fortsätta att utnyttja jordens resurser hur mycket som helst. Vår teknik erbjuder en lösning på detta utan att man behöver kompromissa med komforten, säger Mehrdad Mahdjoubi.

Marie Granmar, Energi & Miljö 12/2013 sidan 12

 

Annons