Västra hamnen missar energikrav - igen

Annons

Husen uppfyller inte kommunens energikrav. Det visar en utvärdering av Flagghusen, en del av Västra hamnen i Malmö. En utvärdering visar på oklarheter i energiredovisningen.

Annika Hansson, WSP Environmental, har gjort en uppföljning av Flagghusen i Malmö. Dessa uppfördes för några år sen, med erfarenheter från Bo01, som var den stora bomässan i Malmö år 2001. Tanken var att kommunen och byggherrarna skulle ha en kontinuerlig dialog om fyra områden; energieffektivitet, materialval, fuktsäkring och biologisk aktivitet. I området har sedan 16 fastigheter uppförts. Vissa hade egna, högre energikrav.

Energikravet i området sattes till 120 kWh/kvm, år, inklusive hushållsel, som i sin tur angavs till 38 kWh, vilket gör att byggnadernas energianvändning alltså är 82 kWh/kvm, år. Vidare skulle byggherrarna ha inlämnat resultat för täthetsprovning och termografering till kommunen. I den uppföljning som WSP nu gjort visas ett antal oklarheter i energiredovisningen, exempelvis en mätpunkt per fastighet, vilket gör att tappvarmvatten och värme inte kan särskiljas, att det inte finns relevanta ytredovisningar för alla fastigheter, liksom att täthetsprovningar inte lämnats in.
Inventering av energianvändningen har också visat att det är få av fastigheterna som har en användning av energi som ligger under 120 kwh-nivån. I den ”värsta” är kWh-användningen nästan 180 kWh. Några orsaker till skillnaderna mellan önskat och verkligt utfall är enligt Hansson injusteringsproblem, FTX-inställningar, högre innetemperatur än beräknat, mer vindutsatt, läckage, byggfel och ändrade isoleringstjocklekar och –material, liksom uppvärmning av garage.

En slutrapport kommer och det finns planer för en uppföljning under ytterligare ett år.

Av Mark Kretz
Energi & Miljö nr 8/2010 sid 51

Annons