Vasaveteran hjälper brittiskt skeppsmuseum

Annons

Conny Lindqvist på EnergoRetea har kallats in som experthjälp i ett brittiskt ”Vasaprojekt”. Ett nytt museum ska uppföras i Portsmouth.

Du lär vara engagerad i ett brittiskt ”Vasaprojekt”. Vad rör det sig om?
-  Det handlar om klimatfrågorna i museet för det brittiska skeppet  Mary Rose från 1500-talet. Det är inte ett helt skepp utan en skeppssida som är kvar. Det finns ett enklare museum i dag, tanken är att göra ett bättre museum runt det här skeppet. Då jag har arbetat mycket med Vasamuseet i Stockholm har mina vänner där tipsat om mig till Mary Rose-museets konservatorer som undrade hur de kunde få hjälp kring kniviga klimatfrågor.

Vad gör du då?
-Jag har jobbat en hel del med att gå igenom framtagna handlingar om skeppet och kommenterat dem. Tanken är att det ska bli en fortsättning men jag avvaktar vidare besked från dem just nu. De verkar ha problem med att göra en uppmätning av fartyget. Det måste mätas in exakt för att de CFD-körningar som görs ska bli rätt. En CFD-körning innebär att man simulerar en massa olika klimatsituationer. Det är det vi har gjort när det gäller Vasa som er tidning har skrivit om tidigare. Jag ska försöka svara på kloka klimatfrågor och ska verifiera att de är på rätt väg i England utifrån mina erfarenheter från Vasa.

När ska allt detta ske?
-Jag vet inte för närvarande. De skulle komma igen före jul men de har inte hört av sig ännu. Så fort de har något att gå vidare med lär de väl höra av sig, de är väldigt intresserade av att komma i mål.

Den brittiska karacken Mary Rose kantrade och förliste den 19 juli 1545 under slaget vid Solentersundet utanför Portsmouth. Det gjordes omedelbart försök att bärga Mary Rose några dagar efter förlisningen men försöken misslyckades då skeppet låg hårt inbäddat i sedimentlager på botten. Man lyckades bara få upp riggen, master och några kanoner. Till följd av starka strömmar och biologiska processer började vraket snabbt att brytas ned.
Resterna av Mary Rose, cirka 40 procent bärgades i oktober 1982 och finns nu på ett museum i Portsmouth. Konserveringsarbetet har pågått sedan dess och ska enligt tidplanen vara avslutad 2015.

Lars Eriksson, Energi & Miljö 3/10
 

Annons