Vasakronan Leedcertifierar drift – i 25 hus åt gången

Annons
CERTIFIERING

Vasakronan har LEED-certifierat 48 av sina befintliga byggnader i det största volymprogrammet utanför Nordamerika. Syftet är en standardiserad drift och att locka hyresgäster med miljökrav.

Lennart Lifvenhjelm, Vasakronan, berättar om varför man nu Leedcertifierar driften av befintliga fastigheter: - Huvudsyftet med certifieringen är att standardisera det sätt på vilket de driftas, samt på ett enkelt sätt förklara för våra hyresgäster hur vi sköter husen. I dag efterfrågar väldigt många kunder lokaler i miljöcertifierade byggnader och det vore tokigt om det bara är den nybyggda delen av beståndet som kan locka dem.

läppstiftet

Läppstiftet är en av de certifierade byggnaderna. Foto: Istockphoto

När började ni med det? - Hösten 2011 drog vi igång certifiering av driftrutiner enligt Leed för befintliga byggnader i två av våra fastigheter, Läppstiftet i Göteborg och Kista entré i Stockholm. Det var ett viktigt test för att se om det gick att använda systemet i Sverige. Det tog cirka 12 månader.

Hösten 2013 insåg Vasakronan att det behövdes en snabbare lösning. - Det visade sig att det var möjligt att Leed-certifiera 25 byggnader åt gången i något som kallas volymprogram. Kraven är lika höga som när man certifierar byggnaderna en och en och inledningsvis är det ett ganska omfattande arbete att ta fram en prototyp, men sedan består kontrollen av stickprov av var fjärde eller var femte fastighet.

Minskar kostnaden om man köper certifiering i bulk? - Volymcertifiering kostar naturligtvis mindre än om vi skulle ha certifierat byggnaderna en och en. Det är en sänkning av kostnaderna med cirka 50-80 procent beroende på antalet byggnader.

Vad är vinsten för er? - Det är att vi får bättre gemensamma driftrutiner, att all teknisk dokumentation som driftkort och liknande blir uniforma. Sedan leder själva arbetet med certifieringen även till lägre driftkostnader.

Mark Kretz, Energi & Miljö 3/2015 sidan 14

Annons