Vart tredje hus har mögelskador

Annons

36 procent av de svenska byggnaderna har fukt- och mögelskador. Det visar en ny rapport från Boverket.

Äldre småhus är mest drabbade av fukt- och mögelskador, och i många av 60- och 70-talshusen har fuktskadorna även lett till luktproblem.
– Problemen i 60- och 70-talshusen är kända sedan tidigare, men resultatet visar att fler hus än vi förväntade har fuktskador och försämrad inomhusmiljö, säger Olle Åberg, fuktexpert på Boverket.
I alla småhus är fuktskador vanligast på vindar och i grunder, och beror främst på dåliga konstruktioner.

Nyare hus, byggda de senaste 25 åren, har färre skador än äldre hus. Men även här finns problem, framför allt med enstegstätade regelväggar. Av de hus som är byggda med denna konstruktion är det många som har fått skador.

Att åtgärda samtliga fuktskadade byggnader beräknar Boverket skulle kosta cirka 100 miljarder kronor, varav 90 procent för skador i småhus.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2 2011 sid 9

Annons