Varsam renovering också lönsam

Annons

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och FX-ventilation är en intressant lösning vid renovering. Det visar en ny rapport.

I rapporten undersöks några alternativ till varsam, men ändå effektiv och lönsam, energirenovering av flerbostadshus. Bland annat utvärderas renoveringspaket där lågtemperatur-tilluftsradiatorer och FX-ventilation (med frånluftsvärmepump) används. I studien görs även systemkombinationer och jämförelser med mer etablerade lösningar, som traditionella radiatorer, balanserad mekanisk ventilation (FTX) och solvärme. Även mindre prövade lösningar, som frånluftsmoduler (VBX) kopplade till befintliga värmepumpar och behovsstyrd ventilation, undersöks.

- Lågtemperatursystem är intressanta för att de gör uthålliga ”lågvärdiga” energikällor som solvärme och geotermisk värme mer tillgängliga, eftersom temperaturen i värmekällan inte behöver vara så hög för att värmekällan ska kunna nyttjas effektivt, säger Jonn Are Myhren vid Högskolan Dalarnas Energi- och miljökompetenscentrum (EMC) och en av rapportförfattarna.

I studien prövas olika systemlösningar (teoretiskt) i två fastigheter i Dalarna – ett tvåvåningshus byggt på 50-talet med uppvärmnings- och ventilationssystem liknande miljonprogramshusens samt en äldre, k-märkt fastighet. I båda fallen visar sig kombinationen av FX-ventilation och lågtemperatur-tilluftsradiatorer kunna sänka energianvändningen med upp till 33 procent. För att klara kommande NNE-krav blir det dock nödvändigt att även förbättra täthet och isolering i fastigheternas skal, konstaterar rapporten.

En annan slutsats är att FX-ventilation i kombination med lågtemperatur-tilluftsradiatorer ger lägre livscykelkostnad än FTX-system.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2014 sidan 9

Läs mer:
Rapporten i sin helhet finns på laganbygg.se

 

Annons