Värmelagring med PCM minskar energibehovet

Annons
PCM

Värmelagring i fasändringsmaterial minskar energibehovet rejält i en träningslokal utanför Borås. Nu ska forskare utvärdera tekniken.

Ett värmelager uppbyggt av plaststavar fyllda med vattenbaserad saltlösning hjälper sedan en tid tillbaka till att minska energinotan för en 2 000 kvadratmeter stor träningslokal i Kinna sydväst om Borås. De cirka 1 000 plaststavarna med fasändringsmaterial, PCM, ligger inrymda i en fem kubikmeter stor, vattenfylld tank. Totalt kan den lagra ungefär 350 kWh värme från solpaneler på taket och från inomhusluften.

- Mätningar har pågått sedan starten och vi har nu stora mängder data som behöver analyseras. Förhoppningsvis kommer en doktorand att börja med det under april, säger Angela Sasic Kalagasidis, docent på avdelningen för byggnadsteknologi vid Chalmers tekniska högskola.

Projektet får under tre år totalt 4,5 miljoner kronor i stöd, varav 3,6 miljoner från Energimyndigheten genom forskningsprogrammet E2B2. Tekniken är redan kommersialiserad, men nu ska den också utvärderas vetenskapligt.

- Det kommer bland annat att göra det möjligt för oss att skapa ett projekteringsverktyg för dimensionering av sådana här anläggningar i framtiden, säger Angela Sasic Kalagasidis, som berättar att de även ska bygga ett litet pilotvärmelager med 1 till 10 stavar i labbet på Chalmers.

- Där kommer vi exempelvis kunna testa hur man bör placera stavarna för att nå bästa effekt.

Värmelagret i Kinna-lokalen ger vattenburen uppvärmning och varmvatten året om. Fjärrvärme används främst som spets för värme på vintern och för kyla på sommaren. Solvärmen driver nämligen också ett kylsystem med sorptiv kyla.

- En vanlig, lika stor Friskis & Svettislokal har en kylmaskin på 100-150 kilowatt. Den är här helt ersatt med ”solkyla”, vilket förstås ger en stor energibesparing. Energianvändningen för el och fjärrvärme blir bara en tredjedel av den i en vanlig träningslokal, säger Stig Högnäs, vd för Swerod som tillverkar värmelagret.

Investeringskostnaden för värme- och kylanläggningen är 20 till 25 procent högre än för en traditionell anläggning, inklusive solfångarna och ett webbaserat styrsystem.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 4/2015 sidan 9

Fakta

FAKTA:Värmande salt

Blandningen i värmelagret består av natriumacetat (salt), vatten och tillsatser. Den går från fast till flytande vid 58 ºC, varvid stora mängder värme absorberas (10 till 15 gånger mer än i motsvarande mängd vatten). När värmen tas ut stelnar saltet igen. Saltblandningen tillverkas av Climator i Skövde.

Annons