Värmelager i Stilla Havet

Annons

Ett spektakulärt lager som presenterades vid Energiutblick är exemplet att använda Stilla havet för att kyla Honolulu, Hawaii. Honolulu – med drygt 900 000 innevånare – har ett centrum som är mer tätbebyggt än New York.

I projektet är det stockholmska företaget Capital Cooling inblandat som en av investerarna och står också för ledning och support. Projektet är mycket stort – projektbudgeten är på cirka 1,25 miljarder kronor.

Henrik Frohm från Capital Cooling berättade att man tar upp havsvatten från cirka 500 meters djup till en växlarstation, där havsvatten och kylvattnet för husen växlas. Anläggningen, som nu byggs av Honolulu Seawater Air Conditioning, kommer att minska elanvändningen för luftkonditioneringskyla med 75 procent när den är klar. Två kilometer distributionsledning ska byggas ut i Honolulu och anläggningen kommer att få en total effekt på 100 MW. Mottagare är bland annat finansföretag, sjukhus, advokatkontor och offentliga byggnader.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 4/2011 sid 64-65

Annons