Värmdö vill lagra värme

Värmdö kommun ska utreda möjligheten att lagra bland annat överskottsvärme från ett idrottsområde i berggrunden. Eventuellt kan det nya systemet kopplas ihop med fjärrvärmenätet.

Gustavsberg-008Värme och kyla ska samverka i Gustavsberg, hoppas Värmdö kommun. Foto: Marie Granmar

Inom ramen för projektet ”Från iskyla till sommarvärme” vill Värmdö kommun öster om Stockholm bland annat undersöka om överskottsvärmen från en bandybana kan lagras i marken. Värmen ska komma från bandybanans kylkompressorer på vintern och från solfångare på taket under sommarhalvåret. Konsultföretaget Sweco ska på uppdrag av kommunen utreda förutsättningarna för ett marklager under Gustavsberg. Det blir undersökning av geologin i området och en provborrning. Dessutom ska företaget utvärdera solinstrålning och möjliga ytor för solpaneler och solceller samt göra en genomgång av befintliga energisystem. Resultatet kommer att presenteras i en förstudie som beräknas vara klar i maj.

Gemensamt system I projektets vision ska överskottsvärme både från bandybanan, en ishall, en sporthall, en simhall och en tennisklubb tas tillvara och användas i ett gemensamt energisystem. I området planeras också för cirka 500 nya bostäder som skulle kunna anslutas till systemet. Diskussioner pågår med Vattenfall om att leverera värme till fjärrvärmenätet vid förbrukningstoppar. Förhoppningen är att både andelen köpt fjärrvärme och köpt el ska minska. - I dag är exempelvis Gustavsbergsbadet eluppvärmt, så bara där kan det gå att spara mycket energi och pengar, säger Moa Öhman, projektledare Framtidens Gustavsberg. Exakt hur mycket pengar som kan sparas, vilka investeringar som krävs och hur lång återbetalningstiden blir finns inga uppgifter om ännu. Det är något som förstudien får utvisa. För denna har Värmdö kommun beviljats 180 000 kronor av Delegationen för hållbara städer. Totalt beräknas projektet kosta 600 000 kronor. Mellanskillnaden står kommunen för.

Nya detalplaner Parallellt med energilagringsprojektet pågår arbetet med nya detaljplaner för idrottsområdet och bebyggelsen runt omkring.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1/2013 sidan 10

 

Annons