Varmare klimat – nu följer väderdata efter

ENERGIBERÄKNING

Med Svebys nya klimatdatafiler minskar energianvändningen för ett typiskt flerbostadshus med sex procent på grund av varmare klimat. Men det kommer inte att påverka projekteringen, enligt arbetsgruppen.

För att minska spridningen i resultat från energiberäkningar har Sveby med hjälp av SMHI tagit fram så kallade syntetiska klimatdatafiler med ett års timvisa väderdata för elva orter i Sverige. Orterna är Malmö, Stockholm, Göteborg, Eskilstuna, Karlstad, Växjö, Mora, Sundsvall, Umeå, Östersund och Jokkmokk.

byggeKLIMATFILKlimatet har blivit varmare och blötare. Nu följer klimatfilerna efter. Foto: Istockphoto

Dessa klimatfiler ska representera ett genomsnittligt klimat ur värme- och kylbehovsperspektiv och baseras på väderdata för åren 1981-2010. Samma väderdata ligger till grund för den nya normalperioden för SMHI:s energiindex och graddagar. Klimatfilerna har sedan konverterats för att användas i simuleringsprogram.

- De klimatdata som används för energiberäkningar i dag är inte standardiserade och levereras av olika programvaruleverantörer, eller branschorganisationer som amerikanska Ashrae, förklarar Per Levin, Projektengagemang, som arbetat med att ta fram filerna.

De nya filerna bedöms bättre representera dagens klimat.

- Den europastandard som använts för urval av klimatdata har anpassats av SMHI efter våra klimatologiska förhållanden. Till exempel är relativ fuktighet inte så styrande för våra värme- och kylbehov som nere på kontinenten, säger Per Levin.

Exempelberäkning på några typhus i Stockholm visar att de nya klimatfilerna minskar den specifika energianvändningen med cirka sex procent jämfört med tidigare framtagna klimatfiler (som dock inte var utförda efter samma standard och inte var representativa för kylbehovet). Resultatet varierar för de olika orterna.

Klimatfilerna visar alltså en minskad specifik energianvändning, men det kommer inte att leda till att byggherrarna sänker sina krav, menar Per Levin.

- Vi kan ju förutse skärpta krav i Boverkets Byggregler, vilket gör att det något varmare uteklimatet inte kommer att få någon märkbar påverkan på hur man projekterar husen. Det kan ju redan i dag vara svårt för vissa att klara BBR-kraven, vilket visar sig när det blir dags att redovisa uppmätta värden.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/2015 sidan 9

Annons