Världens nordligaste passivhus

Annons

Energisnålt och giftfritt ska det vara i världens nordligaste internationellt certifierade passivhus som nu byggs i Umeå. Efter sommaren ska förskolan tas i bruk.

passivhus_HEDLUNDA-FÖRSKOLA_STOR

15 kWh/kvm och år ska räcka för att värma Hedlunda förskola i Umeå. Foto Jan Lindmark och bildmontage Sweco

De flesta installationer ska vara behovsstyrda i den nya passivhusförskolan Hedlunda som håller på att byggas i Umeå. Ventilation, belysning, solskydd och bländskydd är några av de funktioner som ska styras utifrån behoven av frisk luft, värme, kyla och ljus. Nästan alla byggmaterial är förnybara och alla är giftfria enligt nationella och internationella rekommendationer och gränsvärden. - Om man blir sjuk i sitt hus så är det ju helt meningslöst att bygga huset, säger Thomas Greindl, arkitekt hos Sweco och ansvarig för miljö- och kvalitetsprogrammet samt passivhuscertifieringen. Utmärkande för förskolan är att den kommer att bli världens nordligast belägna byggnad med internationellt passivhuscertifikat. Alla dokument för detta är godkända. Förskolan kommer även att bli miljöcertifierad enligt Breeam. Under våren väntar granskning av Sweden Green Building Council, för att se vilket Breeam-betyg förskolan får. - Beräkningar visar att förskolan klarar de internationella passivhuskraven på designstadiet. Det är kul, för det har inte byggts något sådant hus i norra Sverige hittills, säger Anna Joelsson, expert på energisystemanalys hos Sweco.

Kravet: max 15 kWh För att få internationellt passivhuscertifikat krävs bland annat att energianvändningen för uppvärmning är maximalt 15 kilowattimmar per kvadratmeter. Inklusive varmvatten och fastighetsel ska förskolan Hedlunda använda 28 kWh/kvm, enligt beräkningarna. - Nycklarna till den låga energianvändningen är bland annat att ha allting färdigprojekterat innan bygget drar igång. Det är också viktigt att alla som arbetar med projektet har kunskap om passivhus och hållbarhet, säger Thomas Greindl som också berättar att han besöker byggplatsen ett par timmar varje vecka för att vara rådgivare åt entreprenörer och dokumentera byggarbetet. - Bara det att vi kommunicerar regelbundet gör att misstolkningarna minskar avsevärt, tillägger han.

Fasta inventarier Konsultföretaget Sweco har totalentreprenad på bygget av förskolan som ritats speciellt utifrån behoven i Reggio Emilia-pedagogik. Det gör bland annat att huset får en stor ateljé i mitten där barnen kan arbeta med större projekt. Alla hyllor är öppna och byggs in som fasta inventarier. Tanken är att inget skapandematerial ska gömmas i skåp, utan att barnen ska se vad som finns tillgängligt att jobba med. Att många inventarier är fasta hjälper också till att hålla kostnaderna nere för den övriga inredningen. Byggkostnaden för förskolan, inklusive storkök och fasta inventarier, blir cirka 25 000 kronor per kvadratmeter. - Då har vi också valt att använda de bästa fönster, FTX-aggregat, belysningslösningar och intelligenta solskydd som finns på marknaden, säger Thomas Greindl.

Inte orolig för mögel Oron för fukt och mögel i passivhus tycker han är onödig. Problemen är mycket större i vanliga hus som inte genomgår samma rigorösa kontroll. I passivhusförskolan Hedlunda finns ingen plastfolie i tätskikten. I stället används så kallade OSB3-skivor som består av tunna skikt av spånskivor sammansatta med giftfritt lim. Före sommarlovet ska förskolan vara färdigbyggd, så att barnen kan börja i augusti.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 20

 

  • FAKTA:  Passivhusförskolan Hedlunda Beställare: Umeå kommun Totalentreprenad(generalkonsult): Sweco Arkitekter: Thomas Greindl, Jens Hoff, Jonas Kjellander Miljöcertifieringssamordnare: Anna Joelsson Byggentreprenör: Vännäsbyggarna Uppvärmning: Fjärrvärme Specifikt värmebehov: 15 kWh/kvm, år Specifik energi varmvatten: 3 kWh/kvm, år Specifikt effektbehov: 12 W/kvm Specifik drift(fastighets)el: 10 kWh/kvm, år Verksamhetsel med storkök: 30 kWh/kvm, år U-värde fönster: 0,68 W/kvm, K U-värde väggar: 0,071 W/kvm, K U-värde tak: 0,062 W/kvm, K Luftläckage (projekterat): 0,15 liter/kvm, sek Typ av belysning: Behovsstyrd LED Typ av ventilation: Behovsstyrd ventilation

 

  • FAKTA:  Breeam-certifiering Utöver energikrav ställs ytterligare cirka 60 krav inom tio områden, som vattenanvändning, materialval, transporter, avfallshantering, påverkan från byggplats och inomhusmiljö. - Exempel på det är att uppmuntra de anställda att cykla till jobbet genom att planera in bra cykelställ under tak och att anlägga gården med växter som inte behöver extra bevattning, säger Anna Joelsson som samordnar miljöcertifieringen.
Annons

Kommentarer

Ligger inte världens idag nordligaste passivhus i Alaska?

Hej Andreas!

Jag hoppas att det snart ska finnas ett internationellt certifierat passivhus i Alaska också. Om 5 år kan vi bygga lika energieffektivt och med hög komfort och kvalitet på hela världen och framförallt ännu längre norr än Umeå:-)

Jag räknar bara passivhus med certifikat och helst med internationellt certifikat.

Jag vill inte landa i samma gryta med de som använder ordet ”passivhus” bara för marknadsföringen.

Mycket kreativa ordskapelse som ”hus med passivhusteknik”, ”enligt passivhuskoncept”, ”byggnaden uppförs med passivhuskomponenter” mm visar att man inte gick en trovärdig väg med tredjepartsgranskning och transparent uppföljning.

Vill man för sin beställare ha bäst möjlig kvalitet med lägsta möjliga driftskostnader och för slutanvändaren högst möjlig komfort utan sjukdomsframkallande emissioner och för samhället lägst möjlig miljöbelastning finns bara ett koncept: ett ekologisk internationellt certifierat passivhus med förnybara och giftfri byggmaterial.

Hälsning Thomas