Vägledning för materialval

Annons
WEBBVERKTYG

En ny webbaserad guide kan snart hjälpa dricksvattenleverantörer att välja så giftfria komponenter som möjligt till sina system.

 

Det finns idag få tydliga regler i Sverige för hur man ska välja material i kontakt med dricksvatten. Många vattenleverantörer vill därför ha vägledning när de står inför köp av pumpar, kopplingar och andra komponenter till ledningssystem och vattenverk.

 

Snart kan leverantörerna få hjälp i form av en webbaserad guide som tagits fram i ett projekt finansierat av Svenskt Vatten Utveckling, SVU.

 

- Guiden är tänkt som en ”quick-fix” för att hjälpa vattenföretagen i deras materialval, i väntan på mer permanenta regler, säger Oliver Rod, vice vd hos Swerea Kimab, som också arbetar med ett nordiskt projekt för att ta fram gemensamma regler för material i kontakt med dricksvatten.

 

Webbverktyget blir tillgängligt för Svenskt Vattens kommunmedlemmar i december. Om tre månader öppnas det för alla intresserade.

 

I guiden får vattenleverantören svara på frågor bland annat om var installationen ska göras, tekniska och hygieniska krav samt om det gäller metalliska eller organiska material. Guiden visar sedan vad olika internationella godkännandesystem säger om materialval i den situationen. Det handlar ännu så länge främst om amerikanska, australiska, danska och europeiska (4MS) regler och standarder.

 

Kopplat till webbverktyget finns också en databas med information om accepterade produkter och material i de olika godkännandesystemen.

 

- Tanken är att guiden ska vara levande och uppdateras löpande utifrån tillgänglig kunskap om vad som är bästa materialvalen, säger Oliver Rod.

 

 

 

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 12/2015 sidan 9

 

 

Annons