Vad varje VD bör veta (men har varit rädd att fråga om)

Annons

Den senaste i raden av rådgivare om hur affärsvärlden skall handskas med klimatproblemen är KPMG som gjort en omfattande studie. Den berör både de reella och de upplevda riskerna i företagens värld och man konstaterar att riskerna och de ekonomiska konsekvenserna generellt är underskattade och är av fyra slag:

  • Regleringar och lagstiftning som man inte anpassat sig till i tid;
  • Fysisk risk av klimatförändringar;
  • Dåligt rykte;
  • Rättstvister.

Företag som ägnar tid och investeringar att förstå den nya situationen kommer också att lyckas. Inte bara att överleva utan att också utvecklas.

Studien mynnar ut i tre handfasta råd till VD:

  1. Effektivisera energianvändningen
  2. Se till att all personal förstår att energianvändningen har konsekvenser
  3. Skaffa partners för att minska företagets klimatpåverkan
Annons