Vad skall vi göra med elöverskottet?

Annons

Mera el kan hjälpa till att minska energianvändningen totalt sett. Men det kanske ändå måste vara någon ordning även i en energibalans.

 IVA har i sin nya rapport “Vägval Energi” kommit fram till att Norden i framtiden har ett elöverskott på minst 40 TWh (minst 5 kärnreaktorer av dagens storlek) och som måste transporteras ned till kontinenten. Transmissionsnätet måste byggas ut till en sorts Autobahn för elkraft. Klokskapen i att lägga kraftverken på en annan plats än där de behövs är svår att begripa. -----------------------------------------

http://en.cop15.dk/news/view+news?newsid=577

 -----------------------------------

EU-Parlamentet vill att energianvändning redovisas i reklamen.

Deras industrikommitte föreslår att uppgifter om energianvändning för hushållsutrustning skall redovisas i reklamen. Men varför bara för sådan utrustning? Det borde väl också kunna gälla för mycket annat? Byggnader i huskataloger t.ex. Och även i bostads-annonser när vi nu ändå fått ett system för besiktning och certifiering?

Parlamentet går längre och vill att energisparmöjligheterna skall bli tydligare även för t.ex. produkter i industriell användning. Det är ett bra sätt att överhuvudtaget “produktifiera” energeffektiviseringen så att den på allvar kan mätas mot energitillförseln.

De vill dessutom att skatteinstrumentet skall användas flitigare att premiera valet av effektivare produkter (t.ex. ha lägre moms) och att offentliga sektorna skall åläggas att bara använda det bästa. Det senare en metod som använts framgångsrikt i USA sedan 15-20 år.

------------------

Mest nytta för energistödet

The World Resources institute, WRI, har undersökt var man får mest för pengarna i de stimulansåtgärder som berör energi och som är under utveckling i USA. Deras undersökning avser både sparade resurser, minskade utsläpp och nya jobb. Batteriteknik (som leder till nya fordon), upprustning av skolor, förnybar energi och smarta mätare (i smarta nät) ligger högt (se bild som visar sparade pengar och minskade utsläpp). Man har också indikerat vilken sort av “stöd” som de olika åtgärderna avser, t.ex. direkt investering, skattelättnader eller FoU.

Man säger att varje satsad miljard ger 450 millioner i minskade energikostnader, alltså en pay-off på c:a 2 år, samt drygt 30000 jobb.

Lyckligtvis finns en liten förklarande ordlista på sidan 3 men annars kan meddelas att “Cash for Clunkers” är skrotningspremie för bilar. Det är lättare att gissa att konceptet FreedomCar är ett arvegods från den förre presidenten!. Det kan ju vara bra ändå!!

20-mars.gif

Annons