Utmaning ska sänka energianvändningen

Annons

Fastighetsägare som inte gjort sin energideklaration ska nu förmås att effektivisera. Ett pilotprojekt har påbörjats i Västsverige.

Genom att erbjuda utbildning och noggrann energikartläggning i energideklarerade hus, där inga åtgärder är gjorda, hoppas Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, att man kan nå fastighetsägare som hittills inte påbörjat sitt energispararbete. Projektledare är Jan Thorsson, vd för Vårgårdabostäder. Projektet har fått namnet Energiutmaningen och drivs med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. - En del i projektet är en omfattande utbildningssatsning för att öka beställarkompetensen. Det viktiga är att fastighetsägarna inser att med rätt energiåtgärder ökar fastighetsvärdet, vilket ju är avgörande om man vill göra en åtgärd eller inte. Målsättningen har fått revideras efter projektstarten.

- Ambitionen var mycket hög när vi startade, vi ville få med totalt 800 fastigheter. Vi fick genom Energimyndigheten klart för oss att det borde bli ett pilotprojekt med en begränsad geografisk spridning, så i dag bedrivs det i Göteborg, Borås och Uddevalla med 80 fastigheter.

Fördjupad tidspress
I projektet ska fastighetsägarna utbildas vid sju kurstillfällen. Dessutom ska detaljerade studier av deltagarnas fastigheter genomföras. Sedan görs en fördjupad energibesiktning som leder fram till att ett antal energisparåtgärder tas fram enligt Beloks Totalprojektsmodell.

- Fast när det gäller själva genomförandefasen är det upp till fastighetsägaren att utföra åtgärderna. Projektet pågår 2013-15. Förhoppningen är att projektet ska leda till att man hittar en modell som kan användas på fler ställen i landet.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/2014 sidan 9

 

Annons