USAs tillväxtprogram verkar bli grönt

Annons

Frågan är bara hur grönt och vilka “plantor” som kommer att ingå.

Huvuddragen finns redan i valprogrammet som i sin tur är inspirerat av Al Gores utspel vilket i sin tur blivit till en kampanj kallad Repower America (se bild). Men sedan är det lite flera hänsyn att ta och allt handlar inte bara om energi. I valprogrammet hittar man dock följande “önskelista”:

  • Minska elanvändningen med 15 % till 2015

  • Nybyggnadsstandard (CO2-neutral till 2030, 50 % effektivare energianvändning till 2020) 

  • Befintliga byggnader 25 % effektivare till 2020)

  • Apparatstandarder uppdateras

  • Federala byggnader nya 40 % effektivare till 2013, befintliga 25 % effektivare.

  • Energiföretag från volymsincitament till effektiviseringsincitament

  • Uppbyggnad av smarta nät

  • ”Kommunal Energiplanering”

sidor-fran-15-november-_3_.gif

Den nye presidenten har också ställt sig bakom ett förslag att satsa stort på s.k. “plug-in hybrider”.

Men det som är mest intressant med “Repower America” är kanske att många av de svenska företag som finns på ambassadör Woods lista har de produkter som behövs. Det förefaller som om vi hade mera att vinna på de amerikanska krafttagen än på de svenska!

Annons