USA: Energibolagen ska få ned användningen

Vem ska se till att byggreglerna följs? USA:s regering satsar nu på att energibolagen ska stå för uppföljningen.

USA:s regering hoppas kunna få husbyggare att följa byggreglernas energikrav genom att låta energibolagen ta hand om uppföljningen. Det berättade John Cymbalsky, som arbetar med byggregler på Department of Energy (DoE), vid Ashraes vinterkonferens i Dallas, Texas.
Själva byggreglerna är ingen federal fråga, utan hanteras på delstats- och även stadsnivå. Men energidepartementet har i uppgift att effektivisera energianvändningen. Regeringens linje är klar:
- Vi tror inte att det är någon idé att jobba vidare med att skärpa regelverket utan vill istället satsa på att få upp graden av efterlevnad. Vi tror att effektiviseringen finns där, sade John Cymbalsky.
- Frågan är hur det ska gå till. De lokala myndigheterna har inte råd och inspektörerna är för få, fortsatte han.

Departementet ser alltså sig om efter andra lösningar, och ett alternativ är just energibolagen. Dessa har i flera fall fått hårda krav på sig att minska energianvändningen hos sina kunder, och har tvingats avsätta medel för effektivisering.

DoE tar nu fram ett verktyg, som energibolagen ska kunna använda för att följa upp energianvändningen i både nybyggda hus och hus som genomgått större renoveringar. Både kommersiella byggnader och bostäder ska omfattas. Verktyget väntas vara färdigt i september.

Hur ska energibolagen kunna skilja ut fastighetsrelaterad energianvändning från brukarrelaterad?
- Det går att se på förbrukningskurvorna, säger John Cymbalsky.
En gissning är att detta blir omdiskuterat med tanke på den övervakning det innebär av energibolagens kunder. Frågan är också hur många energibolag som är beredda att driva process mot byggherrar som levererat för dåliga hus.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 12

Annons