Tuff effektivisering av miljonprogrammet behövs

Annons

Tjugo procents effektivisering räcker inte långt när miljonprogrammet ska renoveras. Det sade Anders Wijkman vid ett diskussionsforum om detta jätteprojekt.

Pengar, visioner eller allmän uppmuntran? Vad ska till för att miljonprogrammet ska renoveras på ett sätt som är hållbart, inte bara med tanke på energianvändning? Frågan stöttes och blöttes vid ett diskussionsforum i Stockholm, anordnat av Tällberg Foundation och Energimyndigheten, med fortsättning i Leksand i juni. Bland talarna fanns Anders Wijkman, tidigare ledamot av europaparlamentariker, nu vice ordförande för Tällberg Foundation.

EU-kraven räcker inte
- EU ställer tuffare krav i samband med renoveringar i det nya byggdirektiv som nu skall bli svensk lag. Men det går inte långt nog. På sikt räcker det inte med 20 till 30 procents effektivisering. I perspektivet 2050 behöver vi minst 50 procent, eller rentav 70 till 80 procent. Vi vill ju inte behöva göra om renoveringen om tio år, sade han.
Han manade också till ett bredare perspektiv, att se renoveringen av miljonprogrammet som en fråga om resurser, inte bara på energiområdet.
- Kommissionen har börjat att tala om resurseffektivitet. Det kommer att få bäring på byggsektorn, som ju är en stor resursanvändare, sade Anders Wijkman.

London blir grönare
Peter Head, från teknikkonsultföretaget Arup, berättade på video om arbetet med att göra London till en grönare stad. För att forska kring detta har ett nytt institut bildats ”Institute for Sustainability”.
- Vi måste gå från perspektivet byggnad till perspektivet stad för att få fart på utvecklingen, sade Peter Head, som också framhöll behovet av kompetens och hur viktigt det är att ta tag i den frågan redan tidigt i renoveringsprojekt.
Tällberg Foundation kommer att fortsätta diskussionen under sommarens möte ”Rework” i Leksand.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö 5/2010 sidan 10

Annons

Kommentarer

Hur länge skall detta fortgå? Inte Anders Wijkman nu igen! Det tillförs överhuvudtaget inte någonting med hans föredrag.
Anders Wijkman har ingen aning om resurseffektivitet. Han ligger ju på nivån att komma med budskapet, ”Det finns tre utmaningar, energipriserna kommer att öka och valet av system kommer därför att bli mycket viktigt, kunskap att se vilken som är den optimala lösningen och rätt typ av incitamentsstruktur i hela samhället”. Detta lär sig ingen något av. Det är bara floskler från en som inte har någon aning om hur energieffektiviseringar går till i verkligheten.