Tre ben ger dålig balans.

Annons

Lite rejäl planekonomi är vad som behövs! Så man får tolka DNs ledare den 31 januari när de säger att man inte kan lämna energiförsörjningen till marknadskrafterna helt oreglerat. För i DNs bild finns bara tre delar, vattenkraft, kärnkraft och vindkraft.

Man skulle annars kunna tänka sig bl.a. energieffektivisering och kraftvärme också. Samt en fundering över hur smart det är att använda el till uppvärmning när det finns billigare alternativ och el har högre kvalitet i industriell användning. Någon har sagt att el till uppvärmning är som rysk kaviar på frukostmackan.

Ny kärnkraft kostar, och kostnaderna stiger kraftigt där många av de s.k. alternativa energislagen har sjunkande kostnader. Detta framgår bl.a. av en studie från Lazard (se bild), ett företag som sysslar med finansiell rådgivning i USA, samt av en studie som tittat närmare på hur kärnkraft i USA utvecklats.

Visheten i att låsa fast sin inriktning på ett kraftslag med stora finansiella (och andra) risker istället för att målmedvetet bygga upp en decentraliserad energiförsörjning är inte uppenbar. 9-februari.jpg

Ett modernt energisystem är smartI en resolution i EU-parlamentet skisseras ett modernt system med utnyttjande av ICT (Information and Communication Technologies).Ett system som centreras kring lokala decentraliserade resurser och med ett smart nät som ryggrad. Dokumentet är fyllt av den vanliga EU liturgins textflöde men visionen är tydlig.  

De svenska erfarenheterna av teknikupphandling skulle här kunna vara användbara. Särskilt om de omsätts i en internationell miljö.

Men den svenska kärnkraftsnostalgin, där beslutsfattare fortfarande tror att ny kärnkraft är billig, kan riskera att blockera dessa både robustare och billigare lösningar.

Annons