Tratt räddar rör och ger grönt bränsle

En enkel tratt kan rädda avloppsrör från att fettas igen och dessutom ge grönt bränsle. Tratten provas nu i Västerås.

liggande-tratt.jpg

Tratten som ska rädda avloppsrören. Foto Åsa Lindén

Alltmer olja hälls ut i köksvaskarna i Västerås och det ger en besvärlig beläggning på avloppsrören. - Mälarenergi har filmat rören och man ser hur oljan fäster upptill på rörens insida så att arean nästan halveras, berättar Karin Pettersson, utvecklingsingenjör hos Vafab Miljö, som deltagit i utvecklingen av metoden för oljeåtervinning med tratten i fokus.

Ska bli miljövinst Nu har Mälarenergi, Vafab och bostadsbolaget Mimer startat ett projekt som ska omvandla problemet till en miljövinst med hjälp av en tratt. Tanken är att det är bättre att hälla oljan i en flaska än i vasken. Tratten har gängor i botten så att den går att fästa på vanliga PET-flaskor. I ett första pilotprojekt ska invånarna i bostadsområdet Vallby övertalas att hälla oljan i flaskorna. De samlas sedan in i miljöbodar som redan finns i området, inför vidare transport till en biogasanläggning. Miljövinsten blir stor, eftersom oljan är energirik och ger mycket biogas. - Vi har räknat ut att en liter matolja kan driva en biogasbil 0,9 mil, berättar Karin Pettersson.

Fritering är boven Varför olja, som ju vanligtvis rinner, bildar en beläggning inuti rören är oklart. Att mängden olja i rören ökat beror förmodligen på att fritering blir allt mer vanligt vid matlagning.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 4/12 sidan 16

Annons