Trångt när platsbyggt aggregat ska på plats

Annons
aggregat

När en kontorsbyggnad i centrala Göteborg skulle få ny ventilation tvingades man lyfta in det nya aggregatet i tolv separata delar med hjälp av kranbil.

Att få in samtliga aggregatdelar, som kan leverera en luftvolym på 35 000 liter/sekund, i ett befintligt hus i centrala Göteborg krävde att golvet i gatuplanet togs bort. Sedan fick man tråckla in aggregatdelarna, efter att de sänkts ner genom hålet.

Det handlar om två hopbyggda fastigheter - med olika byggnadsår - i centrala Göteborg. När de nu byggs om får båda gemensamma installationer, förutom delar av ventilationssystemet. I den huskropp som ska få helt ny ventilation har man valt en lösning med ett centralt jätteaggregat, som ersättning för de tidigare mindre aggregaten. Det nya aggregatet blev så pass stort att det fick tas in i delar i huset med hjälp av byggkranen.

Installationssamordnare är Helena Barwood, inhyrd från Bravida. En av de största utmaningarna var att få de stora aggregatdelarna till det nya FTX-aggregatet på plats. Aggregatet är placerat i källargaraget till kontoret. Totalt tolv aggregatdelar, 2,7 gånger 4,0 gånger 2,0 meter stora, med en vikt på cirka tre ton styck, har hissats ner med kran i garaget i två etapper, Där har de staplats på varandra i par som i sin tur monterats ihop. Total volym på aggregatet blir 5,6 gånger 5,3 meter.

- Till att börja med fick vi ta upp ett 4,2 gånger 2,6 meter stort hål i betongbjälklaget mellan plan ett och plan noll och sedan sänka ner aggregatet via ett öppnat bjälklag mellan plan noll och garaget, där de ska stå. Det var millimeterpassning att få delarna på plats, eftersom det bara är fem centimeter tillgodo mellan golv och takbalk, berättar Helena Barwood.

Förutom aggregatstorleken är också andra delar i ovanliga dimensioner, såsom exempelvis anslutningarna för till- och frånluft till aggregatet på tre gånger två meter.

 

Text Mark Kretz, ur Energi & Miljö nr 11/2015 sidan 42.

Detta är en kortad version. Läs hela artikeln i pappersutgåvan av Energi & Miljö, eller genom att logga in till den digitala utgåvan (endast tillgänglig för prenumeranter på Energi & Miljö och medlemmar i EMTF).

 

 

 

Annons