Träget arbete lönade sig

 I slutet av december meddelade EU sitt beslut om ekodesign för ventilationsprodukter.

Kraven baseras på specifik fläkteffekt, vilket är en seger för branschen. – Vi är väldigt glada att kraven nu är formulerade på SFP (Specific Fan Power). Det är en viktig fråga för Energimyndigheten och branschen, eftersom metoden stimulerar innovativa tekniska lösningar och stämmer bra överens med befintligt regelverk på området, säger Carlos Lopes, expert på Energimyndigheten och projektledare för ekodesignarbetet.

Branschen, med organisationen Svensk Ventilation i spetsen, har arbetat i flera år för att få EU att acceptera SFP som beräkningsgrund för större ventilationsaggregats energianvändning. Nu blir det alltså så enligt det slutliga beslutet som klubbades i december. De nya ekodesignkraven införs i två steg: 1 januari 2016 och 1 januari 2018. Kraven innebär att produkten måste ha en viss energieffektivitet för att få sättas på marknaden inom EU. Ventilationsaggregaten delas in i två typer: Residential Ventilation Units (RVU) och Non-residential Ventilation Units (NRVU). Ventilationsprodukter till bostäder (RVU) kommer även att omfattas av energimärkning.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 12

Annons