Trådlös mätning

Annons

Lång driftstid på batterierna och ett bra pris på mättekniken. Det gör att Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB satsar stort på trådlös temperaturmätning i lägenheter.

21 grader ska det vara inomhus i MKB:s bostäder. För att kunna leva upp till den målsättningen krävs ett mätsystem som följer inomhustemperaturen i lägenheterna. Det ger möjligheter att följa hur värmesystem, uteklimat och inomhustemperatur samverkar, och därmed ökar möjligheterna att leverera rätt temperatur. Ett trådlöst mätsystem är upphandlat - i offentlig upphandling - och installationen har inletts under hösten. Den valda leverantören är EcoGuard. En avgörande faktor var driftstid på mätenheterna.
- Vi ställde krav på 15 års batterilivslängd, och vi har fått löfte om 20 år av EcoGuard, säger Magnus Jönsson som är teknisk chef vid MKB.

Enkelt och billigt
Den långa batteritiden beror på att mätdata sänds endast under en mikrosekund per timme. Utsända data samlas ihop via basenheter anslutna till bredbandsnät, för vidare distribution till en SQL-databas och presentationsprogram som kan analysera.
Under senare år har MKB blivit kontaktade av leverantörer för diverse andra trådlösa tjänster. Men MKB ville bara ha temperaturmätning samt mätning av varmvatten i lägenheterna, för att få en enkel och billig lösning.
- Varje trådlös givare kostar oss cirka 600 kronor installerad och klar. Installationen tar bara några minuter, vi gör det bland annat i samband med ett vattensparprojekt där vi besöker lägenheter, berättar Magnus Jönsson.
En basenhet, som kan hantera hundratals givare, går på cirka 7 000 kronor plus kostnader för installation till nätverk.

Prövar sig fram
MKB har inlett installationer och prövar sig fram.
- Det vi sett är att systemet fungerar väl, men räckvidden varierar. Är det väldigt mycket betong begränsas räckvidden och det behövs flera basenheter. Men vi har sett att de kan klara 100 till 150 meters avstånd.
MKB prövar sig också fram för att se hur många mätenheter som behövs för att få en representativ bild av byggnadens temperatur. Kanske räcker det med enheter i bara hälften av lägenheterna.

Lättare hantera klagomål

Magnus Jönsson ser flera fördelar med ett utbyggt system för temperaturmätning:
- Det förekommer både under- och övertemperaturer. Vi får nu ett bra verktyg för att nå önskade 21 grader och ge en bättre komfort mot kunderna.
Han räknar att hanteringen av klagomål ska underlättas, eftersom det blir möjligt att se historiken över temperaturen i en lägenhet.
- Vi får ett bättre underlag för diskussioner, än när vi bara kunde göra enstaka mätningar med termometer.

Ingen individuell mätning
Några planer på lägenhetsvis värmedebitering finns inte i dagsläget (se artikel på föregående sida).
De trådlösa varmvattenmätarna ska sättas in vid större ombyggnader och i ny produktionen. Till att börja ska MKB studera förbrukningsmönster i olika lägenheter och utvärdera tekniken.
 - Vi ska koppla det till våra övriga administrativa system. Om det fungerar bra kan det eventuellt på sikt bli lägenhetsvis debitering av vatten.

Björn Åslund
Energi & Miljö 1/2010

 

Annons