Test av ny metod för täthetsprovning

Annons

Högskolan i Gävle har fått fem miljoner kronor, bland annat för att testa en ny metod för täthetsprovning. Metoden kommer från Storbritannien.

hamrange-kyrka-foto-mark-k-2009-2.jpg

Hamrånge kyrka är pilot när tryckpulsmetoden ska testas. Foto: Mark Kretz

Forskning. Att täthetsprova stora byggnader är ofta problematiskt. Nu ska Högskolan i Gävle utvärdera en ny teknik, tryckpulsmetoden, som hämtats från Storbritannien. Högskolan har investerat i en mätrigg som ska användas i ett forskningsprojekt om varsam energihushållning i kyrkor. De första fältmätningarna utförs i Hamrånge kyrka utanför Gävle. - Detta blir en fortsättning på vår tidigare forskning (Energi & Miljö nr 10/09), men med fokus på täthet och luftläckage, säger professor Mats Sandberg vid Högskolan i Gävle. - Hur täta eller otäta kyrkorna är, är helt okänt. Vi vill hitta en metod för att mäta lufttätheten, varsamma metoder för att täta kyrkorna, och slutligen kunna mäta och se om byggnaderna verkligen blivit tätare, det är poängen, säger Mats Sandberg. Projektet, som finansieras av staten via Energimyndigheten, ska löpa under 3,5 år. - En doktorand kommer att arbeta med detta, vi söker nu en person till den tjänsten, säger Mats Sandberg. Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9/2011 sid 14

Annons

Kommentarer

Fungerar det inte med dagens teknik, att använda s.k. Blower-door? Där man skapar ett tryck/ undertryck och mäter hur stor luftomsättningen är mm. och samtidigt kan man med termografi(värmekamera) lokalisera de ev. luftläckage som finns.

Utan att vara expert i ämnet så har jag förstått det som att det är mycket besvärligt att täthetsprova stora byggnader med blowerdoor och att det tillkommer ytterligare problem när byggnaden dessutom är gammal. Men jag passar frågan vidare till Mats Sandberg, som säkert har ett både vederhäftigare och mer komplett svar.

Blower door tekniken är en bra och relativt enkel teknik för att mäta om hus uppfyller normkrav på täthet. Metoden mäter otätheten vid höga tryckskillnader, normalt 50 Pascal, mellan inom och utomhus. Nackdelen med metoden är att den inte mäter otätheten vid de drivtryck som orsakas av temperaturskillnader mellan inom- och utomhus och på grund av vindpåverkan (infiltration). Dessa tryck är av storleksordningen 10 Pascal. En annan begränsning med blower door tekniken är att den är svår att använda i mycket stora lokaler därför att man inte kan åstadkomma de höga tryck som metoden kräver. Tryckpulsmetoden klarar av att mäta otätheten vid tryckskillnader skapade av infiltration. Metoden går också att använda i mycket stora lokaler. Det pågår en utveckling av tryckpulsmetoden som kommer att innebära att mindre utrustning än idag kommer att behövs för att göra mätningar.