Tekniskt möjligt spara upp till 50 procent

Annons

Sveriges alla lågenergihus har samlats i en rapport. Den pekar på stora möjligheter att skärpa energikraven i BBR.

Det är fullt möjligt att sänka minimikraven för energianvändning med 25 till 30 kWh per kvadratmeter för bland annat bostäder, förskolor, skolor och kontor redan i år. Det visar Lågan (programmet för byggnader med mycket låg energianvändning) i en sammanställning om lågenergibyggnader. Däremot är underlaget för litet för att motsvarande bedömning ska kunna göras för lokaler.
För förskolor och skolor kan energikraven skärpas med 50 procent, enligt studien, men författarna varnar för att det överlag finns för lite information om hur byggnaderna uppfyller de tekniska egenskapskraven. Det är också alltför få hus som följts upp med ordentliga mätningar. En orsak till det är att större delen av husen är byggda under de senaste två åren och att man helt enkelt inte haft dem i drift tillräckligt länge för att kunna dra några säkra slutsatser.

Rapporten tar bara upp lågenergihus byggda under 2000-talet, och informationen har samlats in genom ett mejlutskick till 300 branschaktörer och en litteraturstudie.
För den fastighetsägare som är intresserad av att göra en noggrann uppföljning av sitt lågenergihus finns möjlighet att få stöd från programmet Lågan.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 4/2011 sid 9

  • Fakta Lågan
    Lågan ska främja energieffektivisering i bostäder. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västra Götalandsregionen, Formas och ett antal branschaktörer. För mer information se www.laganbygg.se
Annons