Tävling i energisnål torkning

Torkskåp i fastighetstvättstugor drar lika mycket el som för 30 år sedan. Det vill Energimyndighetens beställargrupp BeBo åtgärda genom att utlysa en tävling för tillverkare av torkutrustning.

- Vanliga tvätt- och torkmaskiner för konsumenter faller in under Ekodesigndirektivet, men för fastighetsmaskiner finns ingen märkning. Det vill vi göra något åt genom att till att börja med ordna en tekniktävling, säger Roland Jonsson, energichef hos HSB och projektledare.

En förstudie som fastighetsbolaget gjort tillsammans med Örebrobostäder, Öbo, visar att torkningen är det som använder mest energi i tvättstugan, ofta tio gånger mer än tvätten. En bidragande orsak är säkert att torkskåp drar lika mycket el i dag som för 30 år sedan.

Konsumentverket har tagit fram siffror som visar att det skulle vara möjligt att spara mellan 800 och 1000 GWh genom att byta tvätt- och torkutrustning i landets 65 000 tvättstugor. Om det tvättas 10 tvättar per dag i en tvättstuga blir besparingen cirka 10 000 kronor per år för fastighetsägaren. Det handlar om både en hel del energi och pengar, så varför har ingen tagit tag i detta tidigare?
- Kanske är det för att tvättstugan inte riktigt tillhör någon, och den ingår inte i energideklarationen, säger Charlotta Winkler, biträdande projektledare hos WSP Environmental.
Den 24 oktober lanserar därför Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo, tekniktävlingen för tillverkare av torkutrustning på Elmässan i Kista. Tävlingen kompletteras med en marknadsanalys som delas in i fyra grupper: Energieffektivaste, billigaste, snabbaste och servicevänligaste torkningsprocessen.

Målet är att använda resultatet från tävling och analys för att skapa en ny klassning av fastighetstorkmaskiner. Klassningen ska användas som mall för fastighetsägare när de beställer utrustning till sina tvättstugor i framtiden.

Projektet får 500 000 kronor av Energimyndigheten för att göra tester av torkutrustning antingen hos SP i Borås, eller i myndighetens eget labb. Eventuellt ska det även utföras särskilda tester av torkrum.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 10/2012 sidan 9

Annons