Tävla om bästa värmeåtervinningen

Annons

 Att hitta bra värmeåtervinningslösningar för befintliga bostadshus, det är målet för Beställargruppen Bostäders (Bebo) nya teknikupphandling. Det går att lämna anbud fram till 4 augusti. Upphandlingen presenterades igår (tisdag 20 april) vid ett möte i Stockholm.

Sju äldre flerbostadshus väntar på att utrustas med teknik för värmeåtervinning ur frånluften. De ägs av bostadsbolag som deltar i Bebos (Beställargruppen bostäder) pågående teknikupphandling av sådana system. Byggnaderna mäts i skrivande stund upp och inneklimatenkäter genomförs. De system som vinner upphandlingen ska installeras under hösten och vintern och sedan utvärderas. Målet är att få fram bra helhetslösningar för alla de äldre flerbostadshus som står inför renovering med krav på energieffektivisering.

- Byggåren varierar från 1943 till 1969. De sju objekten är väldigt olika, fastighetsägarna har valt objekt som de har mycket av och som de är intresserade av att handla upp värmeåtervinningslösningar för, sade Åsa Wahlström, CIT Chalmers, vid informationsmötet.

Upphandlingen är teknikneutral, det vill säga såväl värmepumpande som värmeväxlande teknik och andra tekniska lösningar är välkomna att tävla.

Det kom många frågor om förutsättningarna i de olika byggnaderna, och även frågor på tekniska detaljer, till exempel behovet av mätpunkter i aggregaten och var gränsen går för leverantörens ansvar för kabeldragning till SÖ-system. I fortsättningen tas endast skriftliga frågor emot av Åsa Wahlström, och alla frågor och svar redovisas offentligt.

I teknikupphandlingen bedöms bland annat energieffektivitet, kostnad, inneklimat och systemflexibilitet. Information om upphandlingen finns på www.bebostad.se, där också frågor och svar kommer att läggas ut efter hand.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö 5/2010

Annons