Syntetisk musk granskad i turkisk studie

Annons

En turkisk studie visar att syntetisk musk (SMC) förekommer i gasform i vanlig skolmiljö. Aysun Sofuoglu, som genomfört studien, kontrollerade luften i en skola och en sportanläggning för kvinnor.

Halterna av syntetiskt musk, som kan leda till hormonstörningar, var högst i skolan, vilket hänger ihop med användningen av rengöringsmedel. De uppmätta halterna varierade mellan 0,12 och 267 ng/kbm luft. Halterna för HHCB var högst med ett snitt på 206 ng/kbm. HHCB (galaxolide) är en polycyklisk musk som lagras i människokroppen. I Sverige har mätningar gjorts i bröstmjölk som visar på högre halter hos kvinnor som ofta använder parfym.

Syntetisk musk förekommer i olika städ- och hygienprodukter, till exempel tvål och lotioner.

Av Ingar Lindholm
Energi & Miljö nr 8/2010 sid 48

Annons