Sveriges första plusenergihus invigs

Annons

Nu invigs Villa Åkarp, Sveriges första plusenergihus. Idén till villan, som ska ge mer energi än vad den använder, föddes av Karin Adalberth vid ett fikabord år 2005.

Villa Åkarp är 150 kvm stor och beräknas använda 1 500 kWh per år för varmvatten (solvärme), 2 500 kWh för hushålls- och fastighetsel och ge ett energiöverskott på 1 700 kWh per år. I stort sett all energi för uppvärmning ska komma från husets invånare, hushållsmaskiner och liknande. Därutöver har villan 18 kvm solfångare, 32 kvm solceller och pellets som spetsvärme. För att klara elbudgeten har Karin Adalberth valt de energisnålaste vitvarorna på marknaden, och belysningen består av inbyggda spotlights på 9 W vardera. Läs mer om Karin Adalberths plusenergihus i Energi & Miljö nr 3/09, sid 26-28.

Annons