Sverige med svartepetter?

Annons

Och om Danmark och Tyskland lyckats visa hur man bör gå tillväga så är det kanske Sverige som är i störst behov av att kunna tillämpa dessa erfarenheter!? Sverige ligger på 22 plats i en lista över 68 olika länders ekonomiska känslighet för väderförändringar, mellan Taiwan och Schweiz.

Mest känsligt var Brasilien och minst var Pakistan. Metoden bygger på att man väger Bruttonationalprodukten mot ett vädersensitivitetsindex som tar hänsyn till hur olika sektorer påverkas av vind, nederbörd etc.

Nu är syftet inte att göra en bilaga till Guiness book of records utan att visa att man kan försäkra sig mot väderförändringarnas påverkan. Så bli inte förvånad om ekonomisidorna snart börjar rapportera värdet på olika “väderderivat”.

Annons