Svep firade 30 år

Annons

Svenska värmepumpföreningen firade 30 år med ett digert föreläsningsprogram. Bland annat diskuterades nya byggregler.

Hans Lindholm inledde med att berätta om de första tjugo åren av värmepumpföreningens dramatiska historia. Tidigt åttiotal var föreningen i tillväxt och ordnade utbildningar, besvarade remisser och tryckte en värmepumpguide. Därefter följde en bergochdalbana med reklamationer och problem, många tillverkare slogs ut och marknaden vände nedåt. Men likt katten tycktes Svep ha nio liv. Föreningen överlevde och i början av 90-talet såg tillvaron ljusare ut. Hans Lindholm spekulerade i vad som styr utvecklingen, och om volymer kan förutsägas. Han avslutade med att konstatera att Svep i dag har 659 företag som medlemmar.
- Att man även bjöd in de installerande företagen tror jag var ett stort lyft för Svep, sade han.

Spådam till hjälp
Efter Hans Lindholm följde Lotta Bångens, Aton Teknikkonsult, som tog på sig den svåra uppgiften att förutsäga värmepumpens roll i energisystemet. Hon överlät listigt jobbet på en fiktiv spådam, som fick stå för prognoserna.
- Om elpriset ökar kan vi få se bränsledrivna värmepumpar, det beror på hur el- och bränslepriserna utvecklas, sade Lotta Bångens.
Hon konstaterade att åsikterna går isär när det handlar om värmepumpar och miljö. Visst spar man energi, men bara köpt energi.
- En bra fråga är hur vi värderar olika energiformer, sade hon.
Lotta Bångens bedömde hög årsvärmefaktor, konsumentvänliga produkter och samverkan med andra energitekniker som till exempel solceller som viktiga framgångsfaktorer för värmepumpar.

Försök på fiktiva hus
Åsa Wahlström, CIT Energy Management, redovisade en studie av konsekvenserna av NNE-krav (nära noll-energikrav) för flerbostadshus. Studien är finansierad inom forskningsprogrammet Effsys som är inriktat på värmepumpande teknik. Åsa Wahlström hade simulerat ett antal olika varianter på flerbostadshus från tre olika årtionden och placerat dem i de tre klimatzonerna. Alla de fiktiva husen ansågs vara renoveringsobjekt och 12 olika åtgärder testades på dem i olika paket.  Åsa Wahlström kunde bland annat dra slutsatsen att man i många fall måste göra mycket långtgående åtgärder för att få ned energianvändningen tillräckligt om en värmepump inte installerades. Satsade husägaren däremot på värmepump, behövdes i vissa fall inga andra åtgärder alls.
- Nästan alla klarade sig om man installerade frånluftvärmepump, sade hon.
Svårast att få ned i energianvändning var det hus som var utformat som en flerfamiljsvilla, alltså ett relativt litet flerbostadshus. Alla övriga hus var likvärdiga.
- Bortsett från för flerfamiljsvillan är klimatzonen viktigare än byggnadens form. Värmepump är fördelaktigare i norr. De olika byggåren har också mindre betydelse, sade Åsa Wahlström.
Hon drog slutsatsen att den gräns som föreslagits vid renovering går att klara med relativt enkla medel – och värmepumpar.
Åsa Wahlströms hela rapport kommer att finnas tillgänglig senare i höst.

Lägre kapacitet önskas
Pia Tiljander, SP, redovisade även hon ett Effsysprojekt. Hon och hennes kollegor har genomfört fältmätningar i fem värmepumpsystem, alla extremt högpresterande. Resultaten är ännu inte helt klara, men pekar på att det i framtiden kommer att behövas värmepumpar med lägre kapacitet än i dag. Av de fem systemen är tre kombinerade med solenergi i någon form.
Sveps vd Martin Forsén avslutade med att leverera statistik över värmepumpmarknaden och även titta lite på trender för framtiden. Han varnade för utfasning av HFC och såg en framtid i kompressorer med förbättrad prestanda, nya ytmaterial till värmeväxlare och smarta elnät.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 66-67
 

Annons