Svenska Breeam klart

Miljöklassificeringsdjungeln tätnar. Nu finns brittiska miljömärkningssystemet Breeam även i en svensk version.

ombyggnad-skandiahuset-sveavägen-i-stockholm-foto-mk-2013-(6)

Diligentias fastighet på Sveavägen i centrala Stockholm, det så kallade Skandiahuset, byggs om och certifieras enligt ”svenska” Breeam. Foto Mark Kretz

Efter flera års arbete finns en svensk version av det engelska miljömärkningssystemet för fastigheter, Breeam, klart. Enligt projektledningen kommer det i första hand att användas för miljömärkning av kontor. Inspiration och delar av den svenska versionen har hämtats från det svenska miljömärkningssystemet Miljöbyggnad. Den svenska Breeamversionen är anpassad efter svenska standarder och byggregler som AMA. I den svenska versionen har också hänsyn tagits till radon och fuktproblematiken.

Ett 60-tal hus i Sverige har certifierats med hjälp av det internationella Breeamsystemet. För närvarande pågår byggen av ett antal fastigheter som nu ska certifieras med hjälp av den till svenska förhållanden anpassade versionen.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 5/2013 sidan 12

Annons