Svenska Bostäder satsar på innegivare

Annons

fjarrvarmehagerstenfotoil.jpgHyresvärden Svenska Bostäder är på väg att förse sina bostadshus med inomhusgivare för styrning av fjärrvärme, som komplement till utomhusstyrningen. Främst är det en miljö- och komfortåtgärd.

Fjärrvärmen utnyttjas effektivare när en utegivare kompletterar innegivaren, hävdar Svenska Bostäder. Foto: IL

 

 

 

 

 

 

Egentligen är inte inomhusgivare någon riktig nyhet för Svenska Bostäder i Stockholm. Under 90-talet installerades sådana system i ett 60-tal av bolagets flerbostadshus. - Funktionen var bra och vi fick minskat energibehov med i genomsnitt 10 procent, berättar Kaj Boström som är driftsamordnare vid Svenska Bostäder, landets största allmännyttiga bostadsbolag. Men de gamla systemen har pensionerats och ersätts med nya innegivare i bolagets alla bostadshus. Förnyelsen är en del av ett större energiprojekt, som också innebär nya styrsystem i form av moderna ducar. Utegivarna blir kvar som huvudkälla för styrning av inomhustemperaturen, och inomhusgivarna får rollen som komplement. - Man kan säga att utomhusgivare grovstyr framledningstemperaturen via ducen. Innegivarens uppgift blir att finjustera, så att vi alltid har 20 till 21 grader i lägenheterna, förklarar Kaj Boström.

Sparar fem till tio procent Man räknar att innegivarna ska ge en energibesparing på fem till tio procent. Många installerades under fjolåret, och resten hamnar på plats i år. Några uppgifter om huruvida energimålen uppfylls finns ännu inte. Det är inte lägre driftskostnader som är huvudmålet: - Vi räknar med att innegivarna betalar sig på tio år, sedan börjar de dra in pengar, berättar Erik Johansson, som är biträdande projektledare. Efter tio år behöver batterier bytas, men den tekniska livslängden beräknas vara betydligt längre. Drivkrafterna är ökad komfort med jämnare inomhusklimat och höga miljöambitioner. - Vår verksamhetsplan har energimål. En energistrategi ska utformas i år, och den kommer att ha ambitionsnivån att sänka energianvändningen med 30 procent till år 2020. Det ska till många fler energiåtgärder för att nå målen. Bland annat kan det bli tilläggsisolering och injustering av värmesystemen. Den exakta placeringen av inomhusgivare är känslig, för det gäller att hitta en plats med representativ temperatur: - Vi sätter dem mitt inne i lägenheterna, i anslutning till hallen. Det blir inte installationer i alla lägenheter. Vi sätter ut tre innegivare per duc i ett första skede, för att komma igång. Tanken är att komplettera efteråt om det behövs, säger Kaj Boström.

Termostaterna finns kvar Termostater på radiatorer ger också temperaturreglering, men Svenska Bostäder har inte planer på att plocka bort dessa. Inomhusgivare är ännu så länge ovanliga för styrning av system för vattenburen värme i flerbostadshus. Kaj Boström tror att tekniken nu kan få spridning, bland annat då ducar och programvaror har utvecklats rejält. - De äldre innegivarsystemen från 1980- och 90-talen var inte tillfyllest i funktion. Dagens moderna system har programvara som är enklare att ställa in för att ta hänsyn till husets dynamik. Björn Åslund, Energi & Miljö 3/10

Annons

Kommentarer

Har provat detta på en kontorsfatighet, med gott resultat.