Svårt investera på svag marknad

Bostadsrättsföreningar och privata och kommunala bostadsbolag har granskats utifrån hur de ser på investeringar i energieffektivisering.

I ett examensarbete från Uppsala universitet undersöks hur villiga olika typer av fastighetsägare är att göra investeringar i energieffektivisering. Undersökningen visar bland annat att sänkta avgifter är avgörande för att bostadsrättsföreningar ska satsa, medan marknadsprofilering väger tyngre hos kommunala och privata bostadsföretag.

Kommunala bostadsbolag uppgav sig ha mindre möjlighet att investera, särskilt i kommuner med svag bostadsmarknad, men var samtidigt beredda att höja hyrorna mest – 24 procent. Samtidigt uppgav en del kommunala bolag att deras koppling till kommunen är hämmande. Kommunen äger ofta även fjärrvärmebolag, och minskad energianvändning leder till lägre intäkter för fjärrvärmeleverantören. Privata fastighetsägare hämmas mest av svårigheten att höja hyran. Bostadsrättsföreningar har däremot starka ekonomiska incitament att energieffektivisera, men är ofta kortsiktiga. Investeringen ska betala sig snabbt.
Examensarbetet är gjort av Katarina Högdal.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9/2013 sidan 14

Examensarbetet kan hämtas som pdf från Uppsala universitet

Annons

Kommentarer

Så löjligt! "Svårt att investera"! När jag för några år sedan gjorde i ordning ett kristidshus från andra världskriget så tog jag bort 75 % av energianvändningen med en avkastning på eget kapital på 25 %! Bostadsrättsföreningen har lånat till rubbet och redan för länge sedan betalat tillbaka lånen till banken! Energianvändningen är nu 57 kWh per m2 Atemp!

Det finns bara ett problem i sammanhanget! Konsulter och VVS-entreprenörer vill inte lära sig hur man gör. Man följer minsta motståndets lag och gör samma skitjobb som man alltid har gjort!