Sur gubbe gav energieffektivisering

Det sociala trycket kan ge minskad energianvändning, visar forskning i psykologi från Göteborg. En surgubbe-signal fick villaägare som använde mer energi än genomsnittet att spara.

Energieffektivisering. En jämförelse med grannarna och en liten gul gubbe med mungiporna nedåt kan räcka för att få ner energianvändningen i villor. Det visar en undersökning bland 120 villaägare i Alingsås, utförd av psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
- Tidigare studier har visat att användning av normer är effektivt , säger Cecilia J Bergstad, som varit projektledare.
 

Information räcker inte
Att bara informera om energianvändningen räcker inte alltid. Tidigare försök har visat att de som får reda på att de konsumerar mindre än grannarna kan öka konsumtionen.
- De kanske tänker att de kan använda lite mer då, säger Cecilia J Bergstad.

I det här försöket förstärktes informationen med en normativ signal, i form av en smiley. Villaägarna delades in i tre grupper. Alla fick tips om hur energianvändningen i villor kan minska. En grupp fick därutöver information om sin egen energianvändning över tid. En tredje grupp fick dessutom den egna användningen jämförd med genomsnittet för gruppen tillsammans med en social markör. De som låg under snittet fick se en glad gubbe, en smiley, och de som använde mer än grannarna fick sig tillsända en sur gubbe.

Den sura gubben gav allra störst effekt men den glada hade också betydelse. Det sammanlagda resultatet för gruppen som fick smiley-signaler blev en statistiskt säkerställd minskning av energianvändningen.

Alla tre grupperna minskade dock användningen, delvis på grund av att mätningen utfördes medan vädret blev varmare. Men kontrollgruppens minskning blev mindre, eller 20 procent, medan gruppen som fick signaler i form av smileys minskade med 28 procent. Mellangruppen, som fick information utan normativ signal, minskade också mer än kontrollgruppen, men den minskningen är inte säkerställd.
 

Fungerar det på jobbet
Villaägare har ju ekonomisk vinning av att spara energi. Nästa gång ska forskarna undersöka vad som händer på arbetsplatser, när det inte finns något annat än grupptryck och sociala normer som verktyg för att skapa ett mer energieffektivt beteende.
- Vi ska se om det går att utnyttja gruppidentiteten för att motivera till samarbete om minskad energianvändning , säger Cecilia J Bergstad.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 4/2012 sid 12

Annons