Studentbostadföretag: ”Vi kan tänka oss stockholmsdusch”

Hur få fler studentbostäder? Bostadsministern har begärt att Boverket ska undersöka möjliga regelförenklingar. Hos det största bostadsföretaget, SSSB, menar man att exempelvis tillgänglighetsreglerna borde ses över.

Enligt SCB finns det planer på 1 800 studentbostäder under 2012 och 2013. Cirka 870 av de förväntat påbörjade studentbostäderna för 2012 och 2013 finns i säkra projekt. Det är fler än föregående år då det rapporterades drygt 300 bostäder i säkra projekt. Att få tag på en studentbostad på de populäraste orterna är inte det enklaste, vilket bostadsminister Stefan Attefall uppmärksammat. Han skriver i en debattartikel i DN att regeringen i budgetpropositionen för 2013 presenterar åtgärder för att öka byggandet av bostäder för ungdomar och studenter.
- Fram till i vår ska varenda regel ifrågasättas. Utgångspunkten ska vara att endast regler som är grundläggande för människors säkerhet och hälsa ska vara kvar. Jag hör till exempel att studenterna inte använder gemensamhetsutrymmen på samma sätt som förr. Svaret hittills har varit att de förmodligen inte är tillräckligt inbjudande eller ligger fel placerade. Men det korrekta svaret kanske är så enkelt att dagens studenters livssituation ser annorlunda ut än för till exempel tjugo år sedan och behovet av gemensamhetsutrymmen därför har minskat? Man umgås på krogen, på biblioteket eller hemma hos varandra. Varför då insistera på gemensamhetslokaler i regelverket?
Han får medhåll av Michael Stenman, underhållschef på SSSB. Michael Stenman konstaterar också att just korridorboendet kanske inte är det mest optimala ur ekonomiskt perspektiv.
- I hus med studentkorridorer måste vi ha ett antal gemensamhetsutrymmen, typ kök och samlingsrum, som inte alltid är speciellt utrymmeseffektivt.
SSSB (Stiftelsen Stockholms Studentbostäder), är det största enskilda studentbostadsföretaget, med omkring 8 000 lägenheter i beståndet. Där har man länge förfäktat idén att enklare regler skulle kunna förbilliga byggandet av flerbostadshus. En stor del av de besparingar som kan komma ifråga hör ihop med vvs-systemen.

Korridorboende ute
Michael Stenman välkomnar lättnader i regelverk och särkrav vad avser studentbostäder.
- Ett problem är att alla rum i hela huset och dess funktioner ska göras fullt tillgängliga, vilket fördyrar byggandet. Man kan tycka att det skulle kunna räcka med att göra ett visst begränsat antal lägenheter handikappanpassade och tillgängliga, och resten av huset enklare.
Studenterna efterfrågar i dag små lägenheter med samma inredning som vanliga lägenheter. Korridorboendet är på väg bort.
- Det finns fiffiga lösningar, exempelvis vikbara väggar i duschrum (så kallad stockholmsdusch) på vilka tvättstället är monterat. På duschblandaren sitter också en blandarpip monterad. Genom att duschväggen har ett hål för blandarpipen kan man vika väggen mot blandaren och därmed använda den för att tvätta sig i tvättstället. Någon sådan lösning har vi inte börjat med än, men det är naturligtvis inte helt otänkbart om vi ska bygga kompaktlägenheter, säger Michael Stenman.
Även ventilationslösningarna påverkas av storleken på bostäderna. I de fall man har FTX-ventilation blir brandkraven fördyrande, eftersom varje lägenhet är en brandcell, vilket i sin tur kräver brandspjäll. Å andra sidan har det visat sig att enbart frånluftsventilation i små enheter ger problem med kalldrag, eftersom minimikraven på luftutbyte gör att mycket luft måste tas in via fönsterventilerna.
 

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/2012 sid 12
 

Annons