Strålande ljuskrona värmer kall kyrka

Annons

Att hålla 20 grader varmt i en äldre stenkyrka är kostsamt för många församlingar. Håkan Nilsson på WSP har undersökt ett alternativ – strålningsvärme och lägre temperatur

Hur kombinera en kall kyrka med nöjda besökare som slipper frysa? Den frågan är central för många församlingar. Inom programmet Spara och bevara har Håkan Nilsson, WSP, tillsammans med Högskolan på Gotland, arbetat fram ett förslag som bygger på strålningsvärme. Bland annat ska värmen komma ovanifrån, från specialbyggda ljus- och värmekronor.
- Vi har utfört försök i två stenkyrkor på Gotland, med sammanlagt över 130 försökspersoner, berättade han vid Energitinget.
Försöken har givit flera intressanta resultat. Dels visar de att det med hjälp av mätteknik går att förutsäga ganska exakt vad en grupp försökspersoner i skilda åldrar kommer att tycka om temperaturen i ett kyrkorum. Dels har de pekat på vissa parametrar som är viktiga för om konceptet överhuvudtaget ska fungera, till exempel bänkarnas konstruktion och ljuskronornas höjd och placering.

Komfortmeter
Till att börja med utfördes mätningar med en så kallad komfortmeter. Den tar hänsyn till bland annat strålningstemperaturer, luftrörelser, lufttemperatur, klädsel och grad av aktivitet. Resultatet jämfördes sedan med utlåtanden från ett antal försökspersoner som fick sitta i kyrkbänkarna under en timme. Överensstämmelsen blev enligt Håkan Nilsson mycket god, bortsett från att besökarna visade sig vara lite för tunt klädda. Särskilt frös de om fötterna.
- Av 205 kommentarer handlade 74 om kalla fötter, sade Håkan Nilsson.
Därför värms besökarna numera inte bara med strålningsvärme ovanifrån, utan också med golvvärme och bänkvärme. Dessutom hade kyrkan förvärmts från cirka sex grader till 14 grader plus inomhus. Ett fenomen som visade sig påverka upplevelsen var att varje besökare värmer luften omkring sig, vilket gör att den börjar strömma uppåt, förbi ansiktet. Detta uppfattades som obehagligt, och försök att minska denna effekt pågår nu.

Försök under tre år
Försöken utfördes tre år i rad i mars månad, då den relativa luftfuktigheten håller sig kring 80 procent. En av Håkan Nilssons slutsatser är att kyrkorna bör komma med en rekommendation om hur mycket kläder man ska ha på sig när man går till kyrkan, och då inte med tanke på stil eller hyfs, utan med tanke på just temperaturen i kyrkan. På vintern, när det är kallt ute, kan man förvänta sig att besökaren behåller vinterjackan på inomhus. Detta är en förutsättning för att systemet med strålningsvärme ska fungera. Försöken visar också att ljuskronorna med strålningsvärme ska hänga 2,6 meter upp för bästa resultat.
Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 5/2010 sidan 50

Annons