Mikael Yllman mellan solfångarna på finansdepartementets tak.

Större besparing än väntat med solkyla

Annons
SOLKYLA

Energianvändningen i det ombyggda kontorskvarteret  Loen i centrala Stockholm  har blivit lägre än väntat.  Bidrar gör det nya systemet  för solvärmedriven kyla.  
 

Sedan tre år tillbaka   står 250 kvadratmeter solfångare   på taket till ombyggda   kvarteret Loen i centrala   Stockholm. Solfångarna ger   värme och kyla till det 29 000   kvadratmeter stora kontorshuset som inhyser finansdepartementet och delar av   justitiedepartementet.   Uppföljningar av energianvändningen visar att den blir lägre än förväntat. Kvarterets energibehov ligger nu på 52 kilowattimmar per kvadratmeter och år, i stället för förväntade 59 kWh/kvm, år. Totalt har ombyggnaden minskat   kvarterets energibehov med 50 procent.   – Det som bidrar mest är de nya värmepumpar som sitter på kylreturledningen.   Efter det är det solkylan och värmeåtervinningen som ger störst besparing, säger Mikael Yllman, vvs-specialist hos Statens   fastighetsverk.  

Den luftburna kylan produceras   av ventilationsaggregat   med sorptiv kylfunktion (läs   mer i reportaget på sid 26–31).   Värmen för att torka luften i   aggregatet kommer i hög grad   från solfångarna på taket.   – Det här har tagit bort hela   vårt vanliga kylbehov på ventilationsluften,   så det är stora   effekter vi sparar – i stället för   beräknade 1 500 kilowatt ligger   vi nu på 400 kilowatt kyleffekt.   En stor del av effekten används   för processkyla till korskopplingsrum   med aktiv elutrustning,   säger Mikael Yllman.  

Solfångarna på taket ger också  rejält med värme. Första  sommaren, innan solvärmesystemet  var färdigintrimmat,  blev vattnet i ackumulatortankarna  vid ett tillfälle så hett att  det kokade.   Under soliga dagar vår och   höst täcker solfångarna hela   kvarterets värmebehov mellan klockan 10 och 15. Ofta blir det också ett stort värmeöverskott.   Planen är därför att så småningom använda överskottsvärmen  till varmvatten i kvarteret Björnen bredvid som håller på att byggas om.    

Annons